suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Sikarekisterin ilmoitukset

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Alue: valtakunnallinen
Palvelun kielet: suomi, ruotsi

Eläimistä vastuussa olevan toimijan on ilmoitettava omistuksessaan tai hallinnassaan olevien eläinten tapahtumat sikarekisteriin seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tapahtumasta.

Ilmoitettavia tapahtumia ovat osto-, myynti- ja siirtotapahtumat, jotka ilmoitetaan eläinryhmittäin. Tapahtumailmoitusten lisäksi eläintenpitäjän on tehtävä pitopaikkakohtaiset eläinmääräilmoitukset sioistaan kolme kertaa vuodessa; toukokuussa (tammi – huhtikuu), syyskuussa (touko-elokuu) ja seuraavan vuoden tammi-kuussa (syys-joulukuu).


Toimi näin

Ilmoitukset rekisteriin tehdään ensisijaisesti sähköisiä ilmoitusväyliä käyttäen.

•Sikarekisteri sosoitteessa: https://niemi.mmm.fi/elain/

Ilmoitukset voi toimittaa rekisteriin myös lomakkeella. Ilmoitusomakkeet löytyvät Eviran nettisivuilta: https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elainten-merkitseminen-jarekisterointi/

Lomakkeiden palautuksen voi tehdä:

•Sähköpostitse: sikarekisteri@mtech.fi

•Postitse: Sikarekisteri, PL 63, 01301 VANTAA

•Faksilla: 09 271 0035

Sikarekisterin asiakaspalvelu ottaa vastaan pienimuotoiset ilmoitukset ja auttaa ongelmatilanteissa. Puh. 09 85666 003 (aukioloaika 8.15-16.00)


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista (1425/2016) on sikojen rekisteröintimaksun suuruudeksi vahvistettu 0,20 euroa/siirtotapahtuma eläintenpitäjiltä.


Palvelun toteuttaa: 
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira