suomi.fi
skip_link_main
pagetype_service

Sijoitussopimus

openptv_service_go_to_service_channels_heading

openptv_service_go_to_service_channels_description
openptv_responsible_organizationHelsingin kaupunki
openptv_service_area Helsinki
openptv_service_language lang_fi, lang_sv

Sijoitussopimus tarvitaan johdoille, rakenteille ja laitteille, jotka sijoitetaan pysyvästi Helsingin kaupungin yleisille alueille ja jotka ulottuvat yleiselle alueelle enemmän kuin rakennusjärjestyksessä sallitaan.

Sijoitussopimusta vaativia rakenteita ovat mm.

- Katualueille rakennettavat tonttijohtoliittymät, kun johdon pituus ylittää 20 m tai liittymässä on kaivoja

- Puistoalueille rakennettavat tonttijohtoliittymät, kun johdon pituus ylittää 10 m tai liittymässä on kaivoja

- Tontin ajoliittymä, kun kulkutie rakennetaan viheralueen läpi tai siihen liittyy rakenteita

- Maanalaiset tilat, kuten yhdystunneli ja huoltokäytävä, mikäli niiden sijainti vaikuttaa yleisen alueen käyttöön. (ks. Yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden suunnitteluohje Lisätietoja-kohdasta)

- Maanalaisiin tiloihin liittyvät, maan pinnalle ulottuvat rakenteet ja laitteet

Maanalaiset rakenteet yleisesti esim. rakenteiden perustukset, siirtymä- ja sulkulaatat sekä pysyvät maa- ja kallioankkurit

- Aita, tukimuuri, vastapenger, lujitemaamuuri tai maan muotoilu

- Rakennuksen osa esim. katos, räystäs, erkkeri, parveke, sisäänkäyntiluiska tai -tasanne

- Hulevesien johtaminen ja imeyttäminen yleiselle alueelle

SOPIMUKSEN HAKEMINEN

Sopimusta haetaan ensisijaisesti Lupapiste.fi:n kautta. Lupapisteen kautta sopimushakemusten käsittely on nopeinta.

Toissijainen tapa on toimittaa hakemuslomake sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. Tällöin edellytetään sopimusehdotuksen allekirjoittamista Sörnäistenkatu 1:ssä ennen sopimuksen syntymistä.

HINNAT

Sijoitussopimusten hinnat määräytyvät rakenteen tyypin mukaan (ks. hinnasto Lisätietoja-kohdasta).

Yhdyskuntaa palvelevista putkista ja johdoista tai niihin liittyvistä rakenteista ei peritä maksua


openptv_serviceView_serviceProducerInfo: 
Helsingin kaupunki