suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Seulontatutkimukset

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Naisten kohdunkaulan syövän seulontatutkimukset (papa) tehdään 30–65 -vuotiaille naisille viiden vuoden välein.

Asiakas saa ajan seulontatutkimukseen kutsun mukana. Mikäli varattu aika ei sovi, toivotaan ajan muutokset ja peruutukset tehtävän mahdollisimman pian kutsun saapumisesta kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tutkimus on maksuton.

Maksuttomaan rintasyövän seulontatutkimukseen, mammografiaan, kutsutaan 50–69 -vuotiaat naiset kahden vuoden välein. Kutsussa on aikaehdotus ja ohjeet ajan siirtämiseen tai perumiseen. Kutsuja postitetaan kuvausten ajan pienissä erissä.

Kajaanilaisten, paltamolaisten, ristijärveläisten ja sotkamolaisten seulontatutkimukset järjestetään Kajaanin Radiologikeskuksessa, os. Rajakatu 3, 87100 Kajaani, koko vuoden ajan.

Hyrynsalmelaisten ja suomussalmelaisten seulontatutkimukset järjestetään Suomussalmella. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kutsussa.

Kuhmolaisten seulontatutkimukset järjestetään Kuhmossa. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kutsussa.

Kai­kil­le ras­kaa­na ole­vil­le on tar­jol­la var­hais­ras­kau­den ylei­nen ult­raää­ni­tut­ki­mus, jo­ka teh­dään ras­kaus­vii­koil­la 10–14. Tä­män tut­ki­muk­sen tar­koi­tuk­se­na on var­mis­taa, et­tä si­kiö on elos­sa, var­men­taa ras­kau­den kes­to ja to­de­ta si­kiöi­den lu­ku­mää­rä. En­si­si­jai­nen kro­mo­so­mi­poik­kea­vuuk­sien seu­lon­ta­me­ne­tel­mä on ns. var­hais­ras­kau­den yh­dis­tel­mä­seu­lon­ta: Ras­kaus­vii­koil­la 9+0 - 11+6 ote­taan ras­kaa­na ole­val­ta ve­ri­näy­te. Nis­ka­tur­vo­ke ult­raää­ni­tut­ki­mus ajoi­te­taan ras­kaus­vii­koil­le 12+0 - 13+6, jol­loin mi­ta­taan si­kiön nis­ka­tur­vo­tus. Yh­dis­tä­mäl­lä ve­ri­näyt­teen ja nis­ka­tur­vo­tus­mit­tauk­sen tu­lok­set voi­daan tun­nis­taa ne si­kiöt, joi­den kro­mo­so­mi­poik­kea­vuu­den ris­ki on suu­ren­tu­nut. Kai­kil­le ras­kaa­na ole­vil­le on tar­jol­la ra­ken­neult­raää­ni­tut­ki­mus ras­kaus­vii­koil­la 21+. Täs­sä tut­ki­muk­ses­sa ult­raää­nel­lä tut­ki­taan jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti si­kiön eli­met.

Toimi näin

Kohdunkaulan syövän seulontatutkimuksiin ja rintasyövän seulontatutkimuksiin tulee kutsu kotiosoitteeseen. Kutsussa on aikaehdotus ja ohjeet ajan siirtämiseen tai perumiseen. Raskauden ajan seulontatutkimuksiin pääsee neuvolan kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Seulontatutkimuksia järjestetään tiettyjen tautien ja poikkeamien toteamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Rintasyöpäseulontaan kutsutaan kaikki 50–69-vuotiaat naiset 20–26 kuukauden välein. Kohdunkaulan syövän seulontaan kutsutaan kaikki 30–60-vuotiaat naiset viiden vuoden välein. Raskaana oleville naisille tarjotaan varhaisraskauden yleistä ultraäänitutkimusta sekä tutkimuksia sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien havaitsemiseksi.

Seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Päätös osallistua tai olla osallistumatta ei vaikuta muiden terveyspalveluiden saantiin. Osallistujille tulee tarjota riittävästi tietoa seulontatutkimuksen vaikutuksista ja mahdollisista riskeistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 6.2.2020