suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Selvitys omien henkilötietojen käsittelystä

  • Palvelu
  • 13 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Asiakas- ja potilastietojärjestelmään tallentuu lokitieto eli tieto siitä kuka on käyttänyt asiakas- tai potilastietoja. Oikeuksiensa selvittämistä tai toteutumista varten rekisteröidyllä on oikeus saada tietää kuka on käyttänyt häntä koskevia tietoja.

Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei luovuteta, ellei siihen ole erityistä syytä. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa lokitietoja edelleen muuhu ...

Toimi näin

Pyyntö tehdään kirjallisena Potilas- ja asiakasrekisterin käyttö- ja luovutusrekisterin tarkastuspyyntö -lomakkeella ja toimitetaan kuntayhtymän kirjaamoon.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007

Palvelun toteuttaa

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote

Palvelusta vastaa

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote
Tekstistä vastaa: Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote
Päivitetty: 6.10.2020