suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vaasan kaupunki

Selviämis-, katkaisu- ja vieroitushoito

  • Palvelu
  • Vaasa
  • Julkinen palvelu

Katkaisu- ja vieroitushoidon tavoitteena on saada pitkään jatkunut päihteiden käyttö loppumaan. Katkaisuhoito toteutetaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellaan yksilöllinen jatkohoitosuunnitelma.

Päihdekeskuksessa tarjottavan katkaisuhoidon tavoitteena on tukea asiakasta päihteiden käytön lopettamisessa.

Katkaisu- ja vieroitushoitoon kuuluu:

  • motivoiminen päihteiden käytön lopettamiseen
  • lääkkeellinen apu vieroitusoireisiin sekä fyysisen kunnon palauttaminen
  • psykososiaalinen tuki ja yksilökeskustelut
  • jatkohoitosuunnitelman laatiminen

Palvelu on suunnattu 18-vuotta täyttäneille vaasalaisille. Sopimuskunnista ja muista kunnista tarvitaan maksusitoumus.

Selviämishoidon tavoitteena on varmistaa asiakkaan turvallinen selviäminen akuutista päihtymistilasta. Selviämishoitoa tarjotaan päihdekeskuksessa hoidon aloituksen ensivaiheessa asiakkaan ollessa päihtynyt. Hoito on lyhytaikaista ja sen tavoitteena on hoidon jatkuvuuden takaaminen.

Selviämishoitoon kuuluu:

  • asiakkaan päihtymystilanteen arviointi
  • valvottu selviäminen päihtymystilasta
  • jatkohoidon suunnittelu ja siirtyminen katkaisuhoitoon

Selviämis- ja katkaisuhoito ovat matalan kynnyksen palveluja, joihin asiakas voi hakeutua itse ja hoito voidaan käynnistää välittömästi, mikäli hoitoon pääsyn kriteerit täyttyvät ja yksikössä on tilaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Mikäli päihteiden käytön lopettaminen ei onnistu omin keinoin, päihdekierteen katkaisua varten järjestetään lyhytaikaista, ympärivuorokautista hoitoa. Selviämishoito mahdollistaa turvallisen paikan alkoholin, huumeen, lääkeaineen tai muun päihteen vaikutuksesta selviämiseen. Hoitojaksot ovat yleensä lyhyitä: muutama tunti, yön yli tai enintään vuorokausi. Selviämishoidon yhteydessä saa myös neuvoja jatkohoitoon hakeutumiseen. Selviämishoitoyksikkö (selviämisasema) voi sijaita terveydenhuollon päivystysyksikön osana, katkaisuhoitoyksikön tai poliisin säilytyssuojan yhteydessä.

Mikäli päihteiden käytön lopettaminen ei onnistu avohoidon turvin, henkilö voi hakeutua ympärivuorokautiseen katkaisuhoitoon terveyskeskuksen tai päihdehuollon avopalvelujen kautta. Katkaisuhoidon tavoitteena on päihdekierteen turvallinen katkaiseminen ja tarvittavaan jatkohoitoon motivointi. Katkaisuhoitojaksojen kesto on yleensä muutama vuorokausi.

Vieroitushoito on pitkäkestoisempaa hoitoa, johon kuuluu vieroitusoireiden hoidon lisäksi myös tukea elämänhallintaan, mielenterveyteen ja päihteiden käytöstä aiheutuneiden muiden ongelmien ratkaisemiseen. Vieroitushoitojakso voi kestää kahdesta neljään viikkoa.

Jos päihdeongelmainen ei itse halua hoitoa, hänet voidaan ottaa tahdosta riippumattomaan hoitoon vain, mikäli hän on välittömässä hengenvaarassa, hänen terveytensä on vakavassa vaarassa tai hän väkivaltaisuudellaan aiheuttaa vaaraa muille.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVaasan kaupunki
Palvelusta vastaaVaasan kaupunki
Alue Vaasa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vaasan kaupunki
Päivitetty: 6.7.2020