suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mustasaaren kunta

Selviämis-, katkaisu- ja vieroitushoito

  • Palvelu
  • Mustasaari
  • Julkinen palvelu

Päihdehuollon palveluja tarjotaan henkilölle, jolla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia, sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Palvelut annetaan avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella.

Kunta tarjoaa päihteiden ja huumeiden ongelmakäytön ehkäisemiseksi ja katkaisemiseksi muun muassa neuvontaa, tukea, avohoitoa, katkaisuhoitoa, laitoskuntoutusta sekä asumisyksikköjä.

Lisätietoja maksusitoumuksista ja hoitomuodoista saa sosiaalityöntekijöiltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Mikäli päihteiden käytön lopettaminen ei onnistu omin keinoin, päihdekierteen katkaisua varten järjestetään lyhytaikaista, ympärivuorokautista hoitoa. Selviämishoito mahdollistaa turvallisen paikan alkoholin, huumeen, lääkeaineen tai muun päihteen vaikutuksesta selviämiseen. Hoitojaksot ovat yleensä lyhyitä: muutama tunti, yön yli tai enintään vuorokausi. Selviämishoidon yhteydessä saa myös neuvoja jatkohoitoon hakeutumiseen. Selviämishoitoyksikkö (selviämisasema) voi sijaita terveydenhuollon päivystysyksikön osana, katkaisuhoitoyksikön tai poliisin säilytyssuojan yhteydessä.

Mikäli päihteiden käytön lopettaminen ei onnistu avohoidon turvin, henkilö voi hakeutua ympärivuorokautiseen katkaisuhoitoon terveyskeskuksen tai päihdehuollon avopalvelujen kautta. Katkaisuhoidon tavoitteena on päihdekierteen turvallinen katkaiseminen ja tarvittavaan jatkohoitoon motivointi. Katkaisuhoitojaksojen kesto on yleensä muutama vuorokausi.

Vieroitushoito on pitkäkestoisempaa hoitoa, johon kuuluu vieroitusoireiden hoidon lisäksi myös tukea elämänhallintaan, mielenterveyteen ja päihteiden käytöstä aiheutuneiden muiden ongelmien ratkaisemiseen. Vieroitushoitojakso voi kestää kahdesta neljään viikkoa.

Jos päihdeongelmainen ei itse halua hoitoa, hänet voidaan ottaa tahdosta riippumattomaan hoitoon vain, mikäli hän on välittömässä hengenvaarassa, hänen terveytensä on vakavassa vaarassa tai hän väkivaltaisuudellaan aiheuttaa vaaraa muille.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMustasaaren kunta
Palvelusta vastaaMustasaaren kunta
Alue Mustasaari
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Mustasaaren kunta
Päivitetty: 6.7.2020