suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Selviämis-, katkaisu- ja vieroitushoito

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Selviämis-, katkaisu- ja vieroitushoitojen ensiarviot toteutetaan omalääkärillä, terveyspalvelujen päivystyksessä tai PILKE-yksikössä. Selviämisasemaa Kangasalan alueella ei ole.

Katkaisuhoidot toteutetaan yleensä avokatkaisuna PILKE-yksikössä ja laitoskatkaisuna keskusterveysaseman vuodeosastolla tai Pitkäniemen sairaalassa Tampereella. Joissain tilanteissa voidaan päätyä laitoskatkaisuun myö ...

Toimi näin

Hoitoon hakeutuminen tapahtuu omalääkärin, työterveyden tai muiden palveluiden kautta tai ottamalla yhteyttä PILKE-yksikköön.

Omalääkäriin voit ottaa yhteyttä OmaAseman ajanvarauksen puhelinnumeron kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakkaan on oltava Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen perusterveydenhuollon asiakas.

Tausta ja lainsäädäntö

Mikäli päihteiden käytön lopettaminen ei onnistu omin keinoin, päihdekierteen katkaisua varten järjestetään lyhytaikaista, ympärivuorokautista hoitoa. Selviämishoito mahdollistaa turvallisen paikan alkoholin, huumeen, lääkeaineen tai muun päihteen vaikutuksesta selviämiseen. Hoitojaksot ovat yleensä lyhyitä: muutama tunti, yön yli tai enintään vuorokausi. Selviämishoidon yhteydessä saa myös neuvoja jatkohoitoon hakeutumiseen. Selviämishoitoyksikkö (selviämisasema) voi sijaita terveydenhuollon päivystysyksikön osana, katkaisuhoitoyksikön tai poliisin säilytyssuojan yhteydessä.

Mikäli päihteiden käytön lopettaminen ei onnistu avohoidon turvin, henkilö voi hakeutua ympärivuorokautiseen katkaisuhoitoon terveyskeskuksen tai päihdehuollon avopalvelujen kautta. Katkaisuhoidon tavoitteena on päihdekierteen turvallinen katkaiseminen ja tarvittavaan jatkohoitoon motivointi. Katkaisuhoitojaksojen kesto on yleensä muutama vuorokausi.

Vieroitushoito on pitkäkestoisempaa hoitoa, johon kuuluu vieroitusoireiden hoidon lisäksi myös tukea elämänhallintaan, mielenterveyteen ja päihteiden käytöstä aiheutuneiden muiden ongelmien ratkaisemiseen. Vieroitushoitojakso voi kestää kahdesta neljään viikkoa.

Jos päihdeongelmainen ei itse halua hoitoa, hänet voidaan ottaa tahdosta riippumattomaan hoitoon vain, mikäli hän on välittömässä hengenvaarassa, hänen terveytensä on vakavassa vaarassa tai hän väkivaltaisuudellaan aiheuttaa vaaraa muille.

Palvelun toteuttaa

Kangasalan kaupunki

Palvelusta vastaa

Kangasalan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kangasalan kaupunki
Päivitetty: 28.10.2022