suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Säteilyturvakeskus

Säteilyn käyttöön liittyvän turvallisuusluvan hakeminen/ylläpitäminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Säteilyn käyttöön on haettava turvallisuuslupaa. Säteilyn käyttöä on kaikenlainen säteilylähteisiin liittyvä toiminta kuten säteilylähteiden valmistus, kauppa, hallussapito, huolto, korjaus, maahantuonti ja maastavienti. Säteilylähteitä ovat röntgenlaitteet ja radioaktiiviset aineet tai niitä sisältävät laitteet.

Toimi näin

Lupaa voi hakea STUKin sivuilta löytyviltä lomakkeilla. Lomakkeet ovat erikseen terveydenhuollon säteilyn käyttöä varten ja muuta säteilyn käyttöä varten (teollisuus, tutkimus, kauppa, tuote- ja turvatarkastukset, mittaus- ja muut palvelut).

Kenelle ja millä ehdoin

Turvallisuusluvan hakija voi olla liikkeen tai ammatin harjoittaja, yritys, yhteisö, säätiö tai laitos, jolla on säteilylähteisiin liittyvää toimintaa.

Palvelu on maksullinen.

Turvallisuuslupapäätöksestä peritään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukainen maksu (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista 1259/2018). Voimassa olevista luvista peritään toiminta- ja laitekohtainen vuosimaksu. Turvallisuusluvan tai sen osan lakkauttaminen on maksuton.


Määräaika

STUKille on tehtävä kahden viikon kuluessa ilmoitus: •säteilylähteen hankinnasta •säteilylähteen käytöstä poistamisesta •vastaavan johtajan vaihtumisesta •säteilyn käyttöorganisaation olennaisesta muutoksesta •säteilyn käytön lopettamisesta osittain tai kokonaan. Myös muista muutoksista on tehtävä ilmoitus STUKille. Näitä ovat esimerkiksi käyttöpaikan muuttuminen, luvanhaltijan vaihtuminen tai nimen muuttuminen ja yhteystietojen muutokset.

Voimassaoloaika

Turvallisuuslupa on yleensä voimassa toistaiseksi. Se voidaan myöntää myös määräajaksi, jos hakijalla on tiedossa säteilyn käytön loppuminen tietyn ajan kuluttua.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä (1034/2018)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä (1044/2018)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSäteilyturvakeskus
Palvelusta vastaaSäteilyturvakeskus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Säteilyturvakeskus
Päivitetty: 10.12.2020