suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Saattohoito

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Pääterveysaseman terveyskeskussairaalan osastolla 2 annetaan saattohoitoa parantumattomien sairauksien loppuvaiheessa. Saattohoitopotilaat pääsevät yleensä sovitusti suoraan osastolle.

Toimi näin

Palliatiivisia ja saattohoitopotilaita hoitaa oma hoitotiimi, joka on erikoiskouluttautunut. Lääkärillä on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys sekä pitkä työkokemus saattohoidosta. Potilaspaikkoja on 8-14, toiminta 24/7 periaatteella. Saattohoitoyksikkö tekee tiivistä yhteistyötä kotisairaalan kanssa. Myös kotisaattohoito on mahdollista. Tarvittaessa konsultoidaan erikoissairaanhoitoa, lisäksi annamme mielellämme konsultaatioapua.

Saattohoito toimii Salon terveyskeskussairaalassa osasto 2:lla.

Kenelle ja millä ehdoin

Saattohoitopotilas sairastaa pahanlaatuista, levinnyttä ja etenevää sairautta, joka on parantumaton eikä hänen elinaikaansa voida merkittävästi pidentää hoidollisin keinoin. Hänen hoitonsa on diagnoosista riippumatonta. Hoidon kannalta ei ole merkittävää, millaisia hänen oireensa ovat. Hoidon taustalla on oireiden lievitys kuoleman läheisyydessä. Syöpäpotilaiden ohella myös keuhko-, sisätauti-, dementia- ja AIDS -potilaat sekä neurologiset potilaat tarvitsevat saattohoitoa.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuolevan hoidon eli saattohoidon tarkoitus on auttaa vakavasti ja parantumattomasti sairasta potilasta elämään mahdollisimman hyvää elämää loppuun asti. Saattohoitoon siirrytään, kun kuolemaan johtavaa sairautta ei voida parantaa ja kuolema on näköpiirissä lähipäivien, -viikkojen tai -kuukausien aikana. Saattohoitoon kuuluu kivunlievitys ja muu tarpeellinen hoito, vaikka itse sairautta ei enää yritetä parantaa. Kuolevan ja hänen läheistensä kaikinpuolinen tukeminen on olennainen osa saattohoitoa.

Terveydenhuollon henkilöstön on aina keskusteltava saattohoitoon siirtymisestä potilaan kanssa, tarvittaessa useita kertoja. Jos potilas itse ei pysty ilmaisemaan näkemystään hoidosta, keskustelu käydään hänen läheistensä kanssa. Saattohoitopäätökseen kirjataan mahdollisuuksien mukaan potilaan omat toiveet hoidostaan. Siihen voi kuulua esimerkiksi päätös kieltäytyä elvytyksestä. Saattohoitoon ei kuulu aktiivinen kuolemaan auttaminen.

Saattohoitoa annetaan sairaaloissa ja muissa laitoksissa sekä erillisissä saattohoitokodeissa. Saattohoitoa voidaan antaa myös potilaan omassa kodissa, jolloin se yleensä toteutetaan yhteistyössä hoitohenkilökunnan ja potilaan läheisten kesken.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 8.11.2021