suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Saattohoito

  • Palvelu
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Saattohoidon päämäärä on kärsimyksen lieventäminen, potilaan toiveiden huomioon ottaminen, hyvä perus- ja saattohoito sekä läheisten huomioiminen ja tukeminen.

Kotisairaalahoito on potilaan kotona annettavaa sairaalatasoista hoitoa Rauman kaupungin asukkaille. Kotisairaalaan tullaan lähettävän yksikön lähetteellä, jossa on alustavasti arvioitu potilaan palvelutarpeet.

Kotisairaalan lääkäri vastaa yhdessä moniammatillisen henkilöstön kanssa potilaan hoidosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotisairaalan potilaiden tulee sitoutua omaan hoitoonsa, joten alkoholin ja päihteiden käyttö ei saa haitata hoitoa.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuolevan hoidon eli saattohoidon tarkoitus on auttaa vakavasti ja parantumattomasti sairasta potilasta elämään mahdollisimman hyvää elämää loppuun asti. Saattohoitoon siirrytään, kun kuolemaan johtavaa sairautta ei voida parantaa ja kuolema on näköpiirissä lähipäivien, -viikkojen tai -kuukausien aikana. Saattohoitoon kuuluu kivunlievitys ja muu tarpeellinen hoito, vaikka itse sairautta ei enää yritetä parantaa. Kuolevan ja hänen läheistensä kaikinpuolinen tukeminen on olennainen osa saattohoitoa.

Terveydenhuollon henkilöstön on aina keskusteltava saattohoitoon siirtymisestä potilaan kanssa, tarvittaessa useita kertoja. Jos potilas itse ei pysty ilmaisemaan näkemystään hoidosta, keskustelu käydään hänen läheistensä kanssa. Saattohoitopäätökseen kirjataan mahdollisuuksien mukaan potilaan omat toiveet hoidostaan. Siihen voi kuulua esimerkiksi päätös kieltäytyä elvytyksestä. Saattohoitoon ei kuulu aktiivinen kuolemaan auttaminen.

Saattohoitoa annetaan sairaaloissa ja muissa laitoksissa sekä erillisissä saattohoitokodeissa. Saattohoitoa voidaan antaa myös potilaan omassa kodissa, jolloin se yleensä toteutetaan yhteistyössä hoitohenkilökunnan ja potilaan läheisten kesken.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 5.7.2021