suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuopion kaupunki

Saattohoito

  • Palvelu
  • Kuopio
  • Julkinen palvelu

Saattohoidon tukiyksikön potilaaksi tullaan saattohoitopäätöksen jälkeen. Alkuvaiheessa tarvitaan ammattihenkilön yhteydenotto tai lähete. Tämän jälkeen osastolle pääsee oman yhteydenoton perusteella. Toiminnan tavoitteena on hyvä oireenmukainen hoito, jäljellä olevien voimavarojen sekä potilaan ja hänen läheistensä tukeminen.

Osastolla tehdään moniammatillista työtä yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Vierailuaikoja ei ole rajoitettu. Omainen voi halutessaan yöpyä saattohoidettavan huoneessa. Omaiset voivat olla potilaan tukena osastolla ja avustaa ruokailussa, ulkoilussa tai muissa päivittäisissä toiminnoissa.

Saattohoitoyksikkö (15 paikkaa) sijaitsee Harjulan sairaalassa. Yksittäisiä saattohoitopaikkoja voidaan järjestää Juankosken ja Karttulan osastoille, mikäli se on asiakkaan toiveen tai läheisten yhteydenpidon vuoksi tarkoituksenmukaista.

Toimi näin

Saattohoitopäätöksen ajantasaisuuden arvioimiseksi tarvitaan lähete.

Kotisaattohoidossa olevat potilaat ja saattohoitoyksikön tukipotilaat voivat tulla osastolle suoraan oman puhelinyhteydenoton perusteella.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelun piiriin kuuluvat potilaat, joilla on saattohoitopäätös.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuolevan hoidon eli saattohoidon tarkoitus on auttaa vakavasti ja parantumattomasti sairasta potilasta elämään mahdollisimman hyvää elämää loppuun asti. Saattohoitoon siirrytään, kun kuolemaan johtavaa sairautta ei voida parantaa ja kuolema on näköpiirissä lähipäivien, -viikkojen tai -kuukausien aikana. Saattohoitoon kuuluu kivunlievitys ja muu tarpeellinen hoito, vaikka itse sairautta ei enää yritetä parantaa. Kuolevan ja hänen läheistensä kaikinpuolinen tukeminen on olennainen osa saattohoitoa.

Terveydenhuollon henkilöstön on aina keskusteltava saattohoitoon siirtymisestä potilaan kanssa, tarvittaessa useita kertoja. Jos potilas itse ei pysty ilmaisemaan näkemystään hoidosta, keskustelu käydään hänen läheistensä kanssa. Saattohoitopäätökseen kirjataan mahdollisuuksien mukaan potilaan omat toiveet hoidostaan. Siihen voi kuulua esimerkiksi päätös kieltäytyä elvytyksestä. Saattohoitoon ei kuulu aktiivinen kuolemaan auttaminen.

Saattohoitoa annetaan sairaaloissa ja muissa laitoksissa sekä erillisissä saattohoitokodeissa. Saattohoitoa voidaan antaa myös potilaan omassa kodissa, jolloin se yleensä toteutetaan yhteistyössä hoitohenkilökunnan ja potilaan läheisten kesken.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuopion kaupunki
Palvelusta vastaaKuopion kaupunki
Alue Kuopio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuopion kaupunki
Päivitetty: 4.4.2022