suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Saattohoito

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Saattohoitoa voidaan toteuttaa potilaan kotona tai sairaalaosastohoidossa. Saattohoito kotona edellyttää omaisten vahvaa tukea. Päätös saattohoitoon siirtymisestä tehdään yhdessä potilaan, omaisten, hoitohenkilökunnan ja lääkärin kanssa. Saattohoito on hyvää kokonaishoitoa, jonka tarkoituksena on helpottaa kuolevan potilaan oloa. Hoitoon sisältyy erityisesti aktiivinen oireiden hoito, läsnäolo ja potilaan läheisten tukeminen. Potilaalle pyritään järjestämään rauhallinen ympäristö, jossa läheiset voivat olla halutessaan potilaan vierellä omien voimavarojensa mukaan vaikka ympärivuorokautisestikin.

Saattohoidon vapaaehtoiset toimivat omaisten tukena. Vapaaehtoiseen saa yhteyden sairaalaosaston henkilökunnan kautta.

Toimi näin

Päätös saattohoitoon siirtymisestä tehdään yhdessä potilaan, omaisten, hoitohenkilökunnan ja lääkärin kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Saattohoitopotilaille.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuolevan hoidon eli saattohoidon tarkoitus on auttaa vakavasti ja parantumattomasti sairasta potilasta elämään mahdollisimman hyvää elämää loppuun asti. Saattohoitoon siirrytään, kun kuolemaan johtavaa sairautta ei voida parantaa ja kuolema on näköpiirissä lähipäivien, -viikkojen tai -kuukausien aikana. Saattohoitoon kuuluu kivunlievitys ja muu tarpeellinen hoito, vaikka itse sairautta ei enää yritetä parantaa. Kuolevan ja hänen läheistensä kaikinpuolinen tukeminen on olennainen osa saattohoitoa.

Terveydenhuollon henkilöstön on aina keskusteltava saattohoitoon siirtymisestä potilaan kanssa, tarvittaessa useita kertoja. Jos potilas itse ei pysty ilmaisemaan näkemystään hoidosta, keskustelu käydään hänen läheistensä kanssa. Saattohoitopäätökseen kirjataan mahdollisuuksien mukaan potilaan omat toiveet hoidostaan. Siihen voi kuulua esimerkiksi päätös kieltäytyä elvytyksestä. Saattohoitoon ei kuulu aktiivinen kuolemaan auttaminen.

Saattohoitoa annetaan sairaaloissa ja muissa laitoksissa sekä erillisissä saattohoitokodeissa. Saattohoitoa voidaan antaa myös potilaan omassa kodissa, jolloin se yleensä toteutetaan yhteistyössä hoitohenkilökunnan ja potilaan läheisten kesken.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKangasalan kaupunki
Palvelusta vastaaKangasalan kaupunki
Alue Kangasala, Pälkäne
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kangasalan kaupunki
Päivitetty: 2.6.2020