suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Heinolan kaupunki

Saattohoito

  • Palvelu
  • Heinola
  • Julkinen palvelu

Heinolassa osasto 11B toimii oireenmukaisten ja saattohoitopotilaiden hoidossa yhteistyössä muun muassa Päijät-Hämeen keskussairaalan Palliatiivisen hoidon yksikön, Syöpätautien poliklinikan, kotisairaalan, kotihoidon ja asumispalveluyksiköiden kanssa. Vuodeosastolla 11B hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa ja apua oireidensa lievittämiseen.

Potilaamme ovat pitkälle edennyttä syöpää tai muita parantumattomia sairauksia sairastavia,  elämänsä viime vaiheita eläviä ihmisiä. Vaikka heidän sairauttaan ei voida parantaa, pystytään oireiden lievittämiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi tekemään kuitenkin paljon. Hoidon tavoitteena on luoda potilaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen olo. Painotamme hoidossamme hyvää oirehoitoa ja potilaan sekä hänen läheisensä kokonaisvaltaista tukemista. 

Saattohoidossa annetaan erityistä huomiota potilaan lisäksi myös hänen läheisilleen. Osaston hoitohenkilökunta on potilaan ja omaisten tukena. Läheisten mukanaolo parantaa potilaan elämänlaatua sekä lisää turvallisuuden tunnetta. Omaisilla on mahdollisuus olla läsnä osastolla vuorokauden ympäri.

Saattohoito voidaan toteuttaa myös asiakkaan kotona kotisairaalan ja kotihoidon palvelujen tuella.

Kenelle ja millä ehdoin

Osastohoitoomme voitte tulla lääkärin lähetteellä suoraan toisesta hoitolaitoksesta ja päivystyksellisesti. Poikkeuksena palliatiivisen eli oireenmukaisen hoidon ja saattohoidon lupapaikan saaneet voivat tulla suoraan kotoa tai asumispalveluyksiköistä. Lupapaikan myöntää hoitava lääkärisi.

Osaston hoitava lääkäri arvioi saattohoidon toteuttamismahdollisuudet asiakkaan kotona kotisairaalan ja kotihoidon tuella.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuolevan hoidon eli saattohoidon tarkoitus on auttaa vakavasti ja parantumattomasti sairasta potilasta elämään mahdollisimman hyvää elämää loppuun asti. Saattohoitoon siirrytään, kun kuolemaan johtavaa sairautta ei voida parantaa ja kuolema on näköpiirissä lähipäivien, -viikkojen tai -kuukausien aikana. Saattohoitoon kuuluu kivunlievitys ja muu tarpeellinen hoito, vaikka itse sairautta ei enää yritetä parantaa. Kuolevan ja hänen läheistensä kaikinpuolinen tukeminen on olennainen osa saattohoitoa.

Terveydenhuollon henkilöstön on aina keskusteltava saattohoitoon siirtymisestä potilaan kanssa, tarvittaessa useita kertoja. Jos potilas itse ei pysty ilmaisemaan näkemystään hoidosta, keskustelu käydään hänen läheistensä kanssa. Saattohoitopäätökseen kirjataan mahdollisuuksien mukaan potilaan omat toiveet hoidostaan. Siihen voi kuulua esimerkiksi päätös kieltäytyä elvytyksestä. Saattohoitoon ei kuulu aktiivinen kuolemaan auttaminen.

Saattohoitoa annetaan sairaaloissa ja muissa laitoksissa sekä erillisissä saattohoitokodeissa. Saattohoitoa voidaan antaa myös potilaan omassa kodissa, jolloin se yleensä toteutetaan yhteistyössä hoitohenkilökunnan ja potilaan läheisten kesken.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHeinolan kaupunki
Palvelusta vastaaHeinolan kaupunki
Alue Heinola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Heinolan kaupunki
Päivitetty: 9.12.2019