suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Euran kunta

Saattohoito

  • Palvelu
  • Eura
  • Julkinen palvelu

Saattohoidon päämäärä on kärsimyksen lieventäminen, potilaan toiveiden huomioon ottaminen, hyvä perus- ja saattohoito sekä läheisten huomioiminen ja tukeminen.

Euran kunnassa saattohoitoa järjestetään tarpeen mukaan terveyskeskussairaalassa ja kaikissa kunnan palvelukodeissa sekä kotisairaalan asiakkaille heidän omassa kodissaan. Saattohoidon aloittamisesta keskustellaan aina potilaan itsensä ja/tai hänen omaistensa kanssa.

Potilaalla, jolle on tehty saattohoitopäätös, on lupa tulla osastolle ilman lääkärissä käyntiä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Terveyskeskussairaalassa ja palvelukodeissa palvelu sisältyy hoitopäivämaksuun.

Kotisairaalassa käyntimaksu on 12,10€, enintään 3x/vrk.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuolevan hoidon eli saattohoidon tarkoitus on auttaa vakavasti ja parantumattomasti sairasta potilasta elämään mahdollisimman hyvää elämää loppuun asti. Saattohoitoon siirrytään, kun kuolemaan johtavaa sairautta ei voida parantaa ja kuolema on näköpiirissä lähipäivien, -viikkojen tai -kuukausien aikana. Saattohoitoon kuuluu kivunlievitys ja muu tarpeellinen hoito, vaikka itse sairautta ei enää yritetä parantaa. Kuolevan ja hänen läheistensä kaikinpuolinen tukeminen on olennainen osa saattohoitoa.

Terveydenhuollon henkilöstön on aina keskusteltava saattohoitoon siirtymisestä potilaan kanssa, tarvittaessa useita kertoja. Jos potilas itse ei pysty ilmaisemaan näkemystään hoidosta, keskustelu käydään hänen läheistensä kanssa. Saattohoitopäätökseen kirjataan mahdollisuuksien mukaan potilaan omat toiveet hoidostaan. Siihen voi kuulua esimerkiksi päätös kieltäytyä elvytyksestä. Saattohoitoon ei kuulu aktiivinen kuolemaan auttaminen.

Saattohoitoa annetaan sairaaloissa ja muissa laitoksissa sekä erillisissä saattohoitokodeissa. Saattohoitoa voidaan antaa myös potilaan omassa kodissa, jolloin se yleensä toteutetaan yhteistyössä hoitohenkilökunnan ja potilaan läheisten kesken.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEuran kunta
Palvelusta vastaaEuran kunta
Alue Eura
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Euran kunta
Päivitetty: 2.12.2021