suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaarinan kaupunki

Saamen kielen opetus

  • Palvelu
  • Kaarina
  • Julkinen palvelu

Erikielisten ja -kulttuuristen (saamelaiset, romanit, viittomakieliset sekä monikieliset) oppilaiden opiskelun tukena käytetään tarvittaessa oppimissuunnitelmaa. Oppimissuunnitelma tehdään yhteistyössä huoltajan/huoltajien tai muun oppilaan lähipiirin (kulttuurillinen tai kielellinen yhteys) henkilön kanssa.

Oman uskonnon ja kielen opetus järjestetään mahdollisuuksien mukaan oppilaan lähikoulussa.

Oppilaan oman äidinkielen opetus on tarkoitettu kieli- ja kulttuuri-identiteetin vahvistamiseen oppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin opetuskieli. Äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun sekä kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän kehittymistä, sosiaalisten suhteiden ja maailmankuvan muodostumista ja persoonallisuuden ehyttä kasvua.

Oman äidinkielen opetusryhmä kootaan, kun opetukseen ilmoittautuneita oppilaita on neljä. Tällöin opetuksesta on sovitaan yhteistyössä koulun rehtorin ja opetuksen järjestäjän kanssa. Opetukseen voivat osallistua myös ulkomailla hankittua kielitaitoa ylläpitävät oppilaat. Tunnit ovat yleensä koulupäivän jälkeen kouluissa, jotka sovitaan lukuvuosittain.

Kenelle ja millä ehdoin

Saamen opetus on tarkoitettu saamelaisten kotiseutualueella asuville ja saamea osaaville oppilaille.

Saamen opetus on tarkoitettu saamelaisten kotiseutualueella asuville ja saamea osaaville oppilaille.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Saamelaisten kotiseutualueella eli Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kunnissa ja Sodankylän kunnan pohjoisosassa perusopetusta tulee voida saada saamen kielellä. Saame voi olla äidinkielenä, valinnaisena tai vapaaehtoisena ylimääräisenä oppiaineena. Lukiossa saamea voi opiskella äidinkielenä tai valinnaisena kielenä ja suorittaa kielestä ylioppilastutkinnon.

Saamelaisalueella toimii ammatillista peruskoulutusta sekä saamen kielen opetusta antava saamelaisalueen koulutuskeskus.

Saamen kieltä voi opiskella myös kotiseutualueen ulkopuolella. Opetusta on yleensä kaksi tuntia viikossa. Suomessa puhutaan pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKaarinan kaupunki
Palvelusta vastaaKaarinan kaupunki
Alue Kaarina
Palvelun kieletsuomi, pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame
Tekstistä vastaa: Kaarinan kaupunki
Päivitetty: 31.1.2020