suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

Ryhmäterapiakeskus

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Ryhmäterapiakeskus kehittää ja toteuttaa psykiatrisiin sairausryhmiin soveltuvia kognitiivis-behavioraalisia ryhmäterapiaohjelmia täydentämään potilaan muuta hoitoa. Kokonaishoitovastuu säilyy lähettävällä taholla ryhmäterapian ajan.

Ryhmäterapia on strukturoitua, tavoitteellista, määräaikaista ja vertaistukea hyödyntävää. Siihen osallistuminen edellyttää potilaalta motivaatiota tutkia omaa sairauttaan ja elämäntilannettaan sekä valmiutta erilaisten harjoitusten tekemiseen.

Ryhmäterapian tavoitteena on mm. ajanmukaisen tiedon saaminen sairaudesta, siihen liittyvien oireiden tunnistaminen, uusien selviytymis- ja hallintakeinojen löytäminen ja niiden harjoittelu sekä tuen saaminen toisten kokemuksista.

Ryhmäterapiakeskus kouluttaa muita sosiaali- ja terveystoimen työntekijöitä mallinsa mukaisesti toimivien ryhmien ohjaajiksi sekä antaa ryhmien ohjaamiseen liittyvää työnohjausta ja konsultaatiota.

Kenelle ja millä ehdoin

Yli 18 vuoden ikä.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Potilaat ohjataan ryhmäterapiakeskukseen lähetteellä. Potilas kutsutaan haastatteluun, jossa arvioidaan ryhmäterapian soveltuvuutta ja oikea-aikaisuutta.

Palvelu on potilaalle maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii estämään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Mielenterveyspalveluihin kuuluu myös ennalta ehkäisevä työ ja asukkaiden elinolosuhteiden kehittäminen mielenterveyttä tukeviksi.

Käytännössä mielenterveyspalvelut näkyvät muun muassa niitä tarvitsevan henkilön ohjauksena, neuvontana ja psykososiaalisena tukena. Mielenterveyspalveluihin kuuluvat myös mielenterveyden häiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus.

Kuntien tulee huolehtia mielenterveyspalvelujen järjestämisestä esimerkiksi terveyskeskusten ja sosiaalipalvelujen kautta. Mielenterveyspalveluja tarjoavat myös muun muassa sairaanhoitopiirit, seurakunnat, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Psykiatrit, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat, kuten depressiohoitajat, ja mielenterveyshoitajat edistävät työllään psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä. Psyykkisten sairauksien hoito voidaan järjestää tapauksesta riippuen joko avohoitona tai laitoshoitona.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 27.5.2022