suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kajaanin kaupunki

Risujen polttoilmoitus

  • Palvelu
  • 9 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tulenteosta on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle, mikäli siitä syntyy merkittävää savua (pelastuslaki 8§). Muun muassa olkien ja hakkuujätteiden polttamisesta katsotaan syntyvän lain tarkoittama merkittävä savu. Merkittävyyttä voidaan arvioida myös siten, että nuotion kokoinen on pieni, mutta juhannuskokon kokoinen on jo merkittävä.

Toimi näin

Pienistä risunpoltoista ei tarvitse ilmoittaa pelastuslaitokselle. (Nuotion kokoinen risunpoltto)

Jätteiden polttaminen on kokonaan kielletty.

Sähköisellä risujen polttolomakkeella ei voi tehdä kulotusilmoitusta. Ilmoittaminen ei estä pelastuslaitoksen paikalle tulemista tai yhteydenottamista tilanteen tarkistamiseksi.

Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitus on tehtävä etukäteen sähköpostitse tai puhelimitse päivystävälle palomestarille.

Kenelle ja millä ehdoin

Pääsääntöisesti polttaminen on kielletty taajama-alueilla. Mikäli on pakottava tarve taajama-alueella polttamiseen, tulee siihen hakea lupa kunnan ympäristöviranomaiselta. Polttamista voi rajoittaa polttopaikkakunnan ympäristösuojelumääräykset. Tarvittaessa määräykset voi selvittää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta.

Tulenteossa on huomioitava muutamia tärkeitä asioita:

Sytyttäjä on aina vastuussa seurauksista.

Avotulta ei saa sytyttää toisen maalle ilman lupaa.

Metsäpalovaroituksen aikana tai pelastusviranomaisen erikseen kieltämänä avotulta ei saa sytyttää.

Voimassa olevat varoitukset voi tarkastaa ilmatieteenlaitoksen sivuilta.

Polttamisesta ei saa aiheutua savuhaittoja naapureille eikä tulipalon vaaraa.

Polttamista varten tulee varata riittävästi alkusammutuskalustoa ja henkilöstöä.

Polttamisen on tapahduttava pienissä erissä valoisan aikana.

Polttamisen jälkeen on paloalue kasteltava ja huolehdittava riittävästä jälkivartioinnista.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun pelastuslaitos, Kajaanin kaupunki
Muut vastuuorganisaatiotKainuun pelastuslaitos
Palvelusta vastaaKajaanin kaupunki
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Vaala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kajaanin kaupunki
Päivitetty: 28.5.2020