suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Rehualan toimijoiden rekisteröityminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Rehualan toimijoita ovat esimerkiksi elintarviketuotantoeläimille, lemmikkieläimille tai turkiseläimille rehuja valmistavat toimijat, rahtisekoittajat, sivujakeita rehuksi toimittavat elintarvikealan laitokset. Myös rehujen kuljetusliikkeet, varastointiliikkeet, maahantuojat, välittäjät sekä tukku- ja vähittäiskauppiaat ovat rehualan toimijoita.

Lemmikkieläinruokien vähittäiskaupan ei tarvitse rekisteröityä rehualan toimijaksi, jos kauppa ei pakkaa rehuja uudelleen tai harjoita sisämarkkinatuontia.

Tietyt toiminnat edellyttävät rekisteröinnin lisäksi myös hyväksyntää. Hyväksyntävaatimus voi liittyä tiettyihin lisäaineisiin tai niitä sisältäviin tuotteisiin, kasviöljystä saatujen tuotteiden, sekoiteöljyjen ja sekoiterasvojen valmistamiseen, lääkerehuihin, eläimistä saataviin sivutuotteisiin, kalajauhon tai muun prosessoidun, eläimistä saatavan sivutuotteen käyttöön elintarviketuotantoeläimille tarkoitettujen eläinten rehujen valmistuksessa. Hyväksyntää edellytetään myös laitokselta, joka käyttää rehun puhdistukseen detoksikaatiomenetelmää.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, ns. sivutuoteasetus, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä edellyttää hyväksyntää tietyiltä rehualan toimijoilta, jotka valmistavat, käsittelevät tai varastoivat luokan 2 tai luokan 3 sivutuotteita. Hyväksyntää edellytetään myös lemmikkieläinten ruokia eläimistä saatavista sivutuotteista valmistavilta toimijoilta.

Hyväksyntää sivutuoteasetuksen mukaisesti ei edellytetä sellaisilta rehuhygienia-asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaisesti rekisteröidyiltä tai hyväksytyiltä toimijoilta, jotka varastoivat johdettuja sivutuotteita käytettäväksi rehuna.

Toimi näin

Rehualan toimijaksi rekisteröitymisessä toimijan tulee käyttää ensisijaisesti sähköistä rekisteröintipalvelua Toukoa. Jos sähköisen asiointipalvelun Toukon käyttö ei ole mahdollista, toimija rekisteröityy lähettämällä lomakkeen A Ruokavirastoon.

Rehualan toimijan tulee hakea hyväksyntää lomakkeella C tiettyjen rehun lisäaineiden käytölle tai esimerkiksi kasviöljyistä saatujen tuotteiden valmistamiselle. Lomakkeella G toimija hakee hyväksyntää lääkerehujen valmistukselle ja jälleenmyynnille.

TSE-asetuksen mukaista hyväksyntää esimerkiksi kalajauhon käytölle toimija hakee lomakkeella E.

Kenelle ja millä ehdoin

Rehuhygienia-asetus (EY) N:o 183/2005 edellyttää rehualan toimijalta rekisteröintiä tai hyväksyntää voidakseen harjoittaa rehujen valmistusta, markkinoille saattamista, vientiä tai tuontia. Lisäksi rehuhygienia-asetus edellyttää kaikilta rehualan toimijoilta vaara-analyysiä ja kriittisten hallintapisteiden järjestelmää (HACCP).

Hyväksyntähakemus tulee lähettää hyvissä ajoin Ruokavirastoon ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Hyväksyntää haetaan lomakkeella C.

Ennen hyväksynnän myöntämistä Ruokavirasto tarkastaa yrityksen paikanpäällä.

Ruokavirastolle tulee ilmoittaa toiminnassa tapahtuneista muutoksista tai toiminnan lopettamisesta lomakkeella A tai D. Lisäksi toimijan tulee lähettää Ruokavirastolle vuosittain omaa toimintaansa koskeva vuosi-ilmoitus. Ruokavirasto lähettää tästä erillisen pyynnön.

Rehualan alkutuotannon toimijan (eläintuotantotilat, kasvinviljely) rekisteröitymisestä on palvelussa oma kuvauksensa.

Palvelu on maksullinen.

Rekisteröitymisestä peritään maksu. Hyväksyntätarkastuksesta veloitetaan tarkastuskäynnin maksu ja hyväksyntäpäätösmaksu. Maksut peritään voimassa olevan Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti, jossa säädetään Ruokaviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisten suoritteiden.


Määräaika

Rekisteröinti-ilmoitus tulee tehdä Ruokavirastolle vähintään kuukautta ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Rekisteröinnin käsittely kestää noin 10 päivää.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRuokavirasto
Palvelusta vastaaRuokavirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 31.12.2019