suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Rehualan toimijoiden rekisteröityminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Rehualan toimijoita ovat esimerkiksi elintarviketuotantoeläimille, lemmikkieläimille tai turkiseläimille rehuja valmistavat, rahtisekoittajat, sivujakeita rehuksi toimittavat elintarvikealan laitokset, kuljetusliikkeet ja varastointiliikkeet, maahantuojat, välittäjät sekä tukku- ja vähittäiskauppiaat.

Lemmikkieläinruokien vähittäiskaupan ei tarvitse rekisteröityä ellei se pakkaa rehuja uudelleen tai harjoita sisämarkkinatuontia.

Tietyt toiminnat edellyttävät rekisteröinnin lisäksi myös hyväksyntää. Hyväksyntävaatimus voi liittyä tiettyihin lisäaineisiin tai niitä sisältäviin tuotteisiin, kasviöljystä saatujen tuotteiden, sekoiteöljyjen ja sekoiterasvojen valmistamiseen, lääkerehuihin, eläimistä saataviin sivutuotteisiin, kalajauhon tai muun prosessoidun, eläimistä saatavan sivutuotteen käyttöön elintarviketuotantoeläimille tarkoitettujen eläinten rehujen valmistuksessa. Hyväksyntää edellytetään myös laitokselta, joka käyttää rehun puhdistukseen detoksikaatiomenetelmää.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, ns. sivutuoteasetus, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä edellyttää hyväksyntää tietyiltä rehualan toimijoilta, jotka valmistavat, käsittelevät tai varastoivat luokan 2 tai luokan 3 sivutuotteita. Hyväksyntää edellytetään myös lemmikkieläinten ruokia eläimistä saatavista sivutuotteista valmistavilta toimijoilta.

Hyväksyntää sivutuoteasetuksen mukaisesti ei edellytetä sellaisilta rehuhygienia-asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaisesti rekisteröidyiltä tai hyväksytyiltä toimijoilta, jotka varastoivat johdettuja sivutuotteita käytettäväksi rehuna.

Toimi näin

Rehualan toimijaksi rekisteröidytään lähettämällä Ruokavirastoon lomake A.

Rekisteröityminen sivutuoteasetuksen mukaan tehdään lomakkeella S.

Hyväksyntää lisäaineiden käyttöön sekä esim. kasviöljyistä saatujen tuotteiden valmistukseen liittyen haetaan lomakkeella C.

Hyväksyntää lääkerehujen valmistukseen ja jälleenmyyntiin liittyen haetaan toimittamalla Ruokavirastoon lomake G.

TSE-asetuksen mukaista hyväksyntää esim. kalajauhon käytölle haetaan toimittamalla Ruokavirastoon lomake E.

Sivutuoteasetuksen mukaista hyväksyntää haetaan lomakkeella S.

Kenelle ja millä ehdoin

Rehuhygienia-asetus (EY) N:o 183/2005 edellyttää rehualan toimijalta rekisteröintiä tai hyväksyntää voidakseen harjoittaa rehujen valmistusta, markkinoille saattamista, vientiä tai tuontia. Lisäksi rehuhygienia-asetus edellyttää kaikilta rehualan toimijoilta vaara-analyysiä ja kriittisten hallintapisteiden järjestelmää (HACCP).

Hyväksyntähakemus tulee lähettää hyvissä ajoin Ruokavirastoon ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Hyväksyntää haetaan lomakkeella C tai lomakkeella S, jos kyseessä on sivutuotealan toimija.

Ennen hyväksynnän myöntämistä Ruokavirasto tarkastaa yrityksen paikanpäällä.

Ruokavirastolle tulee ilmoittaa toiminnassa tapahtuneista muutoksista tai toiminnan lopettamisesta lomakkeella A tai D. Lisäksi toimijan tulee lähettää Ruokavirastolle vuosittain omaa toimintaansa koskeva vuosi-ilmoitus.

Rehualan alkutuotannon toimijan (eläintuotantotilat, kasvinviljely) rekisteröitymisestä on palvelussa oma kuvauksensa.

Palvelu on maksullinen.

Rekisteröitymisestä peritään maksu. Hyväksyntätarkastuksesta veloitetaan tarkastuskäynnin maksu ja hyväksyntäpäätösmaksu. Maksut peritään voimassa olevan Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti, jossa säädetään Ruokaviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisten suoritteiden.


Määräaika

Rekisteröinti-ilmoitus tulee tehdä Ruokavirastolle vähintään kuukautta ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Rekisteröinnin käsittely kestää noin 10 päivää.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi

Perustiedot

Palvelusta vastaaRuokavirasto
Palvelun toteuttaaRuokavirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 5.2.2019