suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Rautatieliikenteen onnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoittaminen

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Rautatieliikenteen harjoittajien ja rataverkon haltijoiden tulee rautatielain mukaisesti ilmoittaa kirjallisesti rataverkolla tapahtuneet onnettomuudet ja vaaratilanteet Traficomiin. Ilmoitus tulee tehdä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään viiden päivän kuluessa ilmoitusvelvollisen saatua tiedon tapahtumasta.

Onnettomuudella tarkoitetaan ei-toivottua tai tahatonta äkillistä tapahtumaa tai tällaisten tapahtumien ketjua, jolla on haitallisia seurauksia. Vaaratilanteella tarkoitetaan tapahtumaa, joka ei ole onnettomuus, mutta joka vaarantaa raideliikenteen turvallisuuden. Jos on epäselvää, edellyttääkö tapaus ilmoituksen tekemistä kannattaa ilmoitus tehdä.

Toimi näin

Ilmoitus suositellaan tehtäväksi sähköisellä lomakkeella. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on ilmoitus mahdollista toimittaa sähköpostilla vapaamuotoisesti osoitteeseen rautatieturvallisuus@traficom.fi. Traficomin määräyksen (TRAFICOM/138582/03.04.02.00/2019) mukaisesti ilmoituksen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

lyhyt kuvaus ilmoitettavasta tapahtumasta

tapahtuman ajankohta ja paikka

tapahtumatyyppi

tapahtumaan osalliset

tapahtuman arvioitu syy

tapahtuman aiheuttamat vahingot ja seuraukset

tapahtuman yhteyshenkilö.

Mikäli kaikkia tietoja ei ole saatavilla, ilmoitetaan saatavilla olevat tiedot.

Ilmoitettuja tietoja käytetään turvallisuuden seurantaan ja Traficomin toiminnan riskiperusteiseen ohjaamiseen. Ilmoitettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Palvelusta vastaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 3.9.2020