suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Rautateillä liikkuvan kaluston rekisteröinti

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kun kalustoyksikölle on myönnetty käyttöönottolupa, voidaan kalustoyksikölle hakea rekisteröintiä. Rekisteröintiä haetaan vakiomuotoisella rekisteröintilomakkeella.

Rekisteröintiä haettaessa, tulee olla tarpeellinen selvitys kaluston omistusoikeudesta. Jos rekisteröintiä hakee kalustoyksikön haltija, tulee mukaan liittää omistajan myöntämä valtakirja tai muu selvitys oikeudesta hakea rekisteröintiä.

KALUSTOREKISTERI

Kalustoyksiköiden rekisteröintiä, rekisteritietoihin liittyviä muutoksia ja rekisteristä poistoa haetaan vakiomuotoisella rekisteröintilomakkeella. Ohje lomakkeen täyttämiseen löytyy komission päätöksestä (NVR-päätös) (2007/756/EY, koonnos)

Liikkuvaa kalustoa ovat veturit, moottorijunat, vaunut ja ratatyökoneet. Traficom ylläpitää Suomessa liikenneasioiden rekisteriä (entinen kalustorekisteri) ja rekisteriin merkitään kalustoyksikkökohtaisesti tiedot:

omistajasta/haltijasta, kunnossapidosta vastaavasta yksiköstä

sarjatunnuksesta ja kalustoyksikkönumerosta.

Traficom on avannut rautateiden kaluston rekisteritiedot avoimena datana https://www.traficom.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/avoin-data . Avoin data pitää sisällään Suomen rataverkolle rekisteröityjen kalustoyksiköiden rekisteröinti- ja teknisiä tietoja Traficomin ylläpitämästä liikenneasioiden rekisteristä. Avoimesta datasta päivitetään sivuille uudet versiot neljännesvuosittain.

MUUTOSREKISTERÖINTI

Kalustoyksikön omistajan, haltijan tai kunnossapidosta vastaavan yksikön vaihtuessa tai tietojen muuttuessa tulee asiasta tehdä ilmoitus Traficomiin 30 päivän kuluessa. Muutoksesta tulee ilmoittaa rekisteröintilomakkeella. Kalustoyksikön omistajan- tai haltijanvaihdos edellyttää aina kalustorekisteriin merkityn nykyisen omistajan suostumusta siirtää kalustoyksikkö uudelle omistajalle tai haltijalle. Kaluston uuden omistajan tulee hakea rekisteröintimuutosta ja ilmoittaa samalla rekisteriin merkityn omistajan suostumus rekisteritietojen muutokseen.

REKISTERISTÄ POISTO JA PERUUTUKSET

Asiakkaan on tehtävä rekisteristä poisto- ja peruutusilmoitukset Traficomiin viimeistään 30 päivän kuluessa. Rekisteristä poistoa ja rekisteröinnin peruutusta haetaan rekisteröintilomakkeella. Rekisteröintilomakkeeseen tulee merkitä peruutustapakoodi, josta ilmenee peruutuksen syy. Peruutustapakoodit löytyvät komission päätöksestä (NVR-päätös) (2007/756/EY, koonnos Jos kalustoyksikkö on romutettu, tulee romutusilmoituksen lisäksi toimittaa romutustodistus, josta ilmenee romutusaika ja -paikka sekä romuttaja.

Toimi näin

Rekisteröintihakemus toimitetaan Traficomin kirjaamoon (kirjaamo@traficom.fi)

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/raideliikenne/rautateilla-liikkuvan-kaluston-rekisterointi

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Palvelusta vastaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 3.9.2020