suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vaasan kaupunki

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Vaasa
  • Julkinen palvelu

Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rannalle rakennettaessa tarvitaan poikkeamismenettely. Vaasan kaupungilla poikkeamisluvasta päättää kaavoitusjohtaja.

Rannalle rakennettaessa tarvitaan poikkeamismenettely muun muassa silloin, kun rakennetaan rakennuspaikan ensimmäinen rakennus tai kun rakennetaan korvaava päärakennus.

Suunnittelutarpeesta ranta-alueella säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:ssä ja poikkeamismenettelystä lain 23 luvussa.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Poikkeamishakemus jätetään kaavoitukseen. Hakemuksesta on annettava tieto rakennuspaikan rajanaapureille. Naapureiden kuulemisen voi halutessaan jättää kaupungin tehtäväksi, jolloin siitä veloitetaan 60 € / naapuri.

Myönteinen päätös on voimassa kaksi vuotta. Sinä aikana on haettava rakennuslupaa, muutoin päätös raukeaa. Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen suunnittelujaostolle.

Vaasan kaupungin kaavoitusyksikkö suosittelee keskustelemaan yhteyshenkilön kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksullinen.

Poikkeamispäätöksen valmistelu maksaa 345 € ja päätöksestä veloitetaan 150 €.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Perustiedot

Palvelusta vastaaVaasan kaupunki
Palvelun toteuttaaVaasan kaupunki
Alue Vaasa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Vaasan kaupunki
Päivitetty: 19.6.2019