suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Tohmajärven kunta
Alue: Tohmajärvi
Palvelun kieli: suomi

Vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai rakennusluvan perusteeksi kelpaavaa yleiskaavaa.

Ranta-asemakaava, joka aikaisemmin tunnettiin nimellä rantakaava, on yksityiskohtainen suunnitelma alueen maankäytöstä ja rakentamisen järjestämisestä. Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, ettei rannalle saa rakentaa ilman kaavaa. Maanomistajalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen. Kaavan laatijalla tulee olla suunnittelutehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä kokemus.

Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kunnanvaltuuston on kuitenkin hyväksyttävä ranta-asemakaava ennen kuin se voi tulla voimaan.


Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Maanomistaja voi hakea ranta-asemakaavan laatimista omille mailleen. Kunta hoitaa hallinnollisen prosessin ja maanomistaja hankkii itse kaavan laatijan. Ranta-asemakaavan laatimista omille maille haetaan vapaamuotoisella allekirjoitetulla hakemuksella, joka toimitetaan kunnan kirjaamoon. Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, kuinka kaavoitukseen voi vaikuttaa. Mielipiteitä voi ilmaista sekä suullisesti että kirjallisesti.


Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.


Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.


Palvelun toteuttaa: 
Tohmajärven kunta