suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaarinan kaupunki

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Kaarina
  • Julkinen palvelu

Yleiskaavat, asemakaavat, ranta-asemakaavat, sekä poikkeamis- ja suunnittelutarveluvat ovat kaavoituksen keinoja vaikuttaa ympäristöön. Kaavoitustoimi osallistuu myös rakennuslupavalmisteluun ja rakentajien neuvontaan. Uusien alueiden rakentaminen tukee olemassa olevan taajaman kehittymistä kaupungin strategian mukaisesti. Ranta-alueiden saavutettavuutta pyritään parantamaan. Uudisrakentaminen sijoitetaan niin, että edistetään kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kehittymistä. Jokaista kaavatyötä varten laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa määritellään kaavatyön vaiheet. Kuka tahansa voi ilmoittautua kaavoitustoimistoon osalliseksi koko kaavatyön ajan. Osallinen saa kotiin kirjeen kaavatyön vaiheista. Kaikista kaavatöistä saat jatkuvasti tietoja kaavoitustoimistosta ja kaupungin palvelupisteestä. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia Aloitteen asemakaavan laatimisesta voi tehdä omistamalleen maalle. Asemakaavan laatiminen on maksullista. Maksu määräytyy voimassa olevien Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan taksojen tai erillisessä sopimuksessa sovitun hinnan mukaisesti. Asemakaavatyön laatimisesta päättää kaavan laajuudesta riippuen kaavoitus- ja rakennuslautakunta tai kaupunginvaltuusto. Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKaarinan kaupunki
Palvelusta vastaaKaarinan kaupunki
Alue Kaarina
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kaarinan kaupunki
Päivitetty: 7.10.2021