suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hämeenkyrön kunta

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Hämeenkyrö
  • Julkinen palvelu

Maanomistaja voi laatia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen omistamalleen ranta-alueelle. Kaava tulee laatia kunnan kaavoittajan ohjauksessa. Yksityisen kaavan etenemisen vaiheista päättää kunnanhallitus ja kaavan käsittelystä peritään maksu. Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös vesistön kokonaisuuden rantamitoitus, luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Kaava on nähtävillä maankäytön ja kaavoituksen kotisivuilla ja asiakirjan laajuudesta riippuen myös kunnan ilmoitustaululla. Kaavaan voi jättää vapaamuotoisen kannanoton tai huomautuksen. Ranta-asemakaavan laadintaan voi vaikuttaa eri nähtävillä olovaiheissa (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnosvaihe, ehdotusvaihe). Uuden kaavan laadinnan vaiheista kuulutetaan kunnan internet-sivuston etusivulla ja kunnantalon ilmoitustaululla.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Lisätietoja kaavoituksesta antaa kaavoitusarkkitehti.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Perustiedot

Palvelusta vastaaHämeenkyrön kunta
Palvelun toteuttaaHämeenkyrön kunta
Alue Hämeenkyrö
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hämeenkyrön kunta
Päivitetty: 29.1.2019