suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tohmajärven kunta

Rakentamisen luvat ja ilmoitukset

 • Lupa tai muu velvoite
 • Tohmajärvi
 • Julkinen palvelu

Rakentamisen lupia ovat rakennus-, toimenpidelupa, -ilmoitus, maisematyö- ja purkamislupa.

Rakennuslupa (on voimassa viisi vuotta ja työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä). Rakennuslupaviranomainen voi pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan).

 • rakennuksen rakentaminen
 • rakentamiseen verrattava korjaus- ja muutostyö
 • rakennuksen laajentaminen
 • kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen
 • käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
 • myös muu korjaus- tai muutostyö tarvitsee rakennusluvan, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin

Toimenpidelupa (on voimassa kolme vuotta luvan myöntämisestä)

 • venevaja (alle 25 m2)
 • grillikota, katos, huvimaja (15-25 m2)
 • kasvihuone (20-50 m2)
 • katsomo
 • kioski, myymäläkoju tms. (alle 25 m2)
 • lantavarasto, siilo, liete- tai virtsasäiliö
 • masto, piippu, suurehko valaisinpylväs
 • suurehko kiinteä laituri
 • jätevesijärjestelmä
 • maalämpökaivo
 • kattomuodon muutos
 • rakennuksen julkisivun olennainen muutos (kaava-alue)
 • muut kunta- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt ja muutokset

Toimenpideilmoitus (Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu kuuden kuukauden kuluessa ja saatettu loppuun vuoden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta).

 • katos (alle 25 m2)
 • talousrakennus (alle 25 m²)
 • grillikota, grillikatos, huvimaja (alle 20 m²)
 • rakennuksen julkisivun olennainen muutos (haja-alue)
 • vesikatteen tai sen värityksen muutos
 • ulkoverhouksen materiaalin tai värin muutos
 • katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen (kaava-alue)

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa olennaisesti muuttaviin toimenpiteisiin asemakaava-alueella

 • puiden kaataminen, maankaivu, täyttäminen, louhiminen

Purkamislupa

Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Toimi näin

Lupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille.

Lisätietoa ja lomakkeita saat Tohmajärven kunnan verkkosivuilta sekä rakennusvalvontaviranomaiselta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Kulloinkin voimassa olevan kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTohmajärven kunta
Palvelusta vastaaTohmajärven kunta
Alue Tohmajärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tohmajärven kunta
Päivitetty: 2.7.2020