suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Tampereen kaupunki

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

  • Palvelu
  • Tampere
  • Julkinen palvelu
Alue: Tampere
Palvelun kieli: suomi

Rakennusvalvonta arkistoi lupapäätöksen liitteineen, vahvistetut pääpiirustukset, toimitetut erityissuunnitelmat ja muut selvitykset, jotka ovat olleet tarpeen rakennustyön määräysten mukaisuuden toteamiseksi. Lisäksi arkistosta löytyvät rakennustyön valvontaan liittyvät asiakirjat kuten loppukatselmuspöytäkirjat.


Toimi näin

Voit tutustua piirustuksiin ja muihin lupa-asiakirjoihin rakennusvalvonnassa ennakkoon sovittuna aikana. Arkiston asiakirjoja voit tarvittaessa kopioida arkistossa, mutta et voi saada niitä ulkopuolelle lainaan.

Rakennusvalvonnan arkiston digitoitu pääpiirustusaineisto on saatavilla Tapsa-palvelusta osoitteessa: https://tapsa.tampere.fi.

Palvelun kautta ei ole saatavilla julkisuuslain perusteella salassa pidettäviksi määriteltyjä lupien piirustuksia. Palvelusta on myös rajattu pois pelastus-, sosiaali- ja terveys-, sekä sivistystoimen käyttämien rakennusten piirustuksia.

Jos tiedontarve koskee muita kuin Tapsa-palvelussa olevia pääpiirustuksia, niin halutut asiakirjat voidaan tilata nähtäville Frenckellin palvelupisteelle. Asiakirjapyyntö tehdään sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: http://teto.tampere.fi/infra/rava/tietopalvelutilaus.php.

Lisätietoa löytyy Tampereen kaupungin sivuilta: https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakennusvalvonta/arkistopalvelut.html.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Asiakirjoista voi saada tilauksesta erilaisia selvityksiä, todistuksia ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Ne voivat olla maksullisia.

http://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakennusvalvonta/maksut.html


Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset sekä esimerkiksi rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset rakennusvalvonnan arkistoon. Useilla kaupungeilla on käytössä sähköinen rakennuspiirustusaineiston verkkokauppa.

Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.


Palvelun toteuttaa: 
Tampereen kaupunki