suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kauhajoen kaupunki

Rakennuslupapalvelut

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kauhajoki
  • Julkinen palvelu

Rakennusvalvonta myöntää rakentamisen luvat Kauhajoen alueella. Palvelusta peritään rakennusvalvonnan taksan mukaiset maksut. Lisätietoja ja neuvontaa rakentamisen luvista antavat rakennustarkastajat.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Kenelle ja millä ehdoin

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Palvelu on maksullinen.

Maksut määräytyvät rakennusvalvonnan taksan mukaisesti.


Voimassaoloaika

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennustyö tulee aloittaa kolmen vuoden sisällä rakennusluvan lainvoimaisuudesta ja saattaa loppuun viiden vuoden kuluessa. Muuta toimenpidettä koskevat luvat on saatettava loppuun kolmen vuoden kuluessa.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKauhajoen kaupunki
Palvelusta vastaaKauhajoen kaupunki
Alue Kauhajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kauhajoen kaupunki
Päivitetty: 31.8.2021