suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Enontekiön kunta

Rakennuslupapalvelut

  • Lupa tai muu velvoite
  • Enontekiö
  • Julkinen palvelu

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

Myös rakennuksen laajennus- sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennuslupaa.

Vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai toimenpideilmoitus.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytyst ...

Toimi näin

Hae rakennuslupaa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa. Rakennuslupaa haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Palvelun toteuttaa

Enontekiön kunta

Palvelusta vastaa

Enontekiön kunta
Tekstistä vastaa: Enontekiön kunta
Päivitetty: 11.12.2020