suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sotkamon kunta

Rakennuslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Sotkamo
  • Julkinen palvelu

Rakentamiseen tarvitaan pääsääntöisesti rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- ja toimenpidelupaa. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessä määritellä toimenpiteiden luvanvaisuutta.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennushankkeen suunnittelijoiden kelpoisuudesta on määrätty laissa.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.

Rakennuslupaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Lupapiste.fi palvelun kautta.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa. Neuvontaa antaa myös Lupapiste.fi palvelu, jossa hakemuksen voi ensisijaisesti tehdä.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista.

Naapurinkuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen

Kenelle ja millä ehdoin

Rakennuslupa vaaditaan (MRL 125 §):

- uuden rakennuksen rakentamiseen

- korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen

- rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen

- korjaus- ja muutostyöhön, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin

- rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen

- määräajan paikallaan pysytettävän rakennuksen rakentamiseen.

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Palvelu on maksullinen.

Palvelu on maksullinen.

Lupamaksu määräytyy Sotkamon ympäristö- ja teknisen lautakunnan 27.1.2021 § 7 hyväksymän rakennusvalvonnan taksan mukaisesti.


Käsittelyaika

Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika on kolme viikkoa.

Voimassaoloaika

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta kun työt on aloitettu kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämispäivästä.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSotkamon kunta
Palvelusta vastaaSotkamon kunta
Alue Sotkamo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Sotkamon kunta
Päivitetty: 1.3.2021