suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kouvolan kaupunki

Rakennuslupa

 • Lupa tai muu velvoite
 • Kouvola
 • Julkinen palvelu

Rakennuslupa vaaditaan seuraaviin rakennushankkeisiin:

 • rakennuksen rakentaminen
 • rakennuksen laajentaminen
 • kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen
 • tilapäisen rakennuksen rakentaminen
 • rakennuksen rakentamiseen verrattava korjaus- ja muutostyö
 • turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin vaikuttava rakennuksen korjaus- ja muutostyö
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

 • Täytä hakemus rakennus- tai toimenpidelupaa varten huolellisesti.
 • Hanki hakemukseen tarvittavat liitteet
 • Voit selvittää naapurien näkemykset rakennushankkeelle itse (selvitys naapurien kuulemisesta täytettynä ja allekirjoitettuna) tai tilata maksullisen palvelun rakennusvalvonnalta.
 • Jos tilaat naapurien kuulemisen rakennusvalvonnalta, varaa toimenpiteeseen huomautusaikoineen ja käsittelyineen vähintään kolme viikkoa
 • Sovi rakennushankkeen luonnosten esittelemisestä rakennusvalvonnan kanssa (suunnittelun aloituskokous) riittävän ajoissa ennen lupahakemuksen jättämistä. Aloituskokouksessa tulee olla mukana vähintään rakennushankkeen pääsuunnittelija. Neuvotteluun voivat osallistua myös hankkeen arkkitehtisuunnittelija ja tekniset suunnittelijat. Aloituskokouksessa selvitetään lupaprosessi ja lupahakemukseen liittyvät asiat. Lisäksi neuvottelussa rakennusvalvonta esittelee rakennushankkeen oleelliset lähtötiedot kaavoituksen osalta siten, että hankkeen suunnittelu ohjautuu kaavan vaatimusten mukaiseksi.
 • Hyväksytä kirjallisesti esitetyt luonnokset. Kouvolan kaupungin luovuttamien tonttien vuokra- ja myyntisopimuksen edellytys on luonnosten hyväksyttäminen rakennusvalvonnassa. Rakennusvalvonta hyväksyy .
 • Toimita hakemus rakennusvalvonnan palvelupisteeseen ja varmista, että hakemus on täytetty oikein ja tarvittavat liitteet ovat mukana
 • Rakennusvalvontajohtaja, rakennustarkastajat ja lupa-arkkitehdit tekevät päätöksiä pääsääntöisesti kuukauden 1. ja 3. keskiviikkona. Jos haluat hakemuksen käsiteltävän tiettynä päätöspäivänä, toimita hakemus rakennnusvalvonnan palvelupisteeseen viimeistään kolme viikkoa ennen päätöspäivää.
 • Tiedota rakennushankkeen vireilläolosta rakennuspaikalla esimerkikis vapaamuotoisella kyltillä tai julisteella.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Katso palvelumaksut erillisestä liitteestä. Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnan palvelumaksut perustuvat rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökseen 7.11.2012.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKouvolan kaupunki
Palvelusta vastaaKouvolan kaupunki
Alue Kouvola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kouvolan kaupunki
Päivitetty: 18.11.2021