suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Rakennusjärjestys

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Imatran kaupunki
Alue: Imatra
Palvelun kieli: suomi

Rakennusjärjestys on rakentamista ohjaava säädös. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.

Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia kaavoja. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.

Imatran kaupungin rakennusjärjestyksen tavoitteena on yhtenäistää rakentamisen ohjeistusta lähikuntien kanssa. Rakennusjärjestys antaa hyvän, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Palvelun toteuttaa: 
Imatran kaupunki