suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Nokian kaupunki

Rakennuksen sijainnin merkitseminen ja sijaintikatselmus sekä korkeuden näyttö tontille

  • Palvelu
  • Nokia
  • Julkinen palvelu

Rakennusvalvontaviranomainen vaatii uudisrakentamiseen liittyen yleensä rakennuksen paikan sijainnin ja korkeusaseman merkinnän. Vaadittavan mittauksen tarpeellisuus ilmenee myönnetystä rakennusluvasta. Rakennuksen tarkan paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä suoritetaan ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Toimi näin

Tilaa merkintätyö kaupunkimittauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on myönnetty. Ennen viranomaisen vaatimaa tarkkaa rakennuspaikan merkintää, rakentaja voi itse tehdä likimain mittauksen ja pohjan kaivuun sekä sorastuksen. Kaupunkimittaus tekee tarvittaessa myös alustavan likimain mittauksen, mutta perii tästä toimenpiteestä erillisen rakennusvalvontataksan mukaisen maksun.

Rakennuksen perustusten eli sokkelin valmistuttua, tilaa kaupunkimittauksesta rakennuksen sijaintikatselmus. Sijaintikatselmuksella varmistetaan, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat hyväksytyn rakennusluvan mukaiset. Katselmus tallennetaan kaupungin järjestelmään kyseiselle luvalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelun edellytyksenä on hyväksytty rakennuslupa.

Palvelu on maksullinen.

Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä laskutetaan paikannäyttö ja sijaintikatselmus. Uusintanäytöstä, lisäpisteistä ja korkeudentuonnista laskutetaan erikseen rakennusvalvontataksan mukainen maksu.

Rakennuspaikan merkinnässä merkitään rakennuksen äärikulmat 4 pistettä. Lisäpisteiden merkintä on mahdollista sopia. Lisähinta määräytyy rakennusvalvonnan taksapäätöksen mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNokian kaupunki
Palvelusta vastaaNokian kaupunki
Alue Nokia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Nokian kaupunki
Päivitetty: 14.1.2020