suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raision kaupunki

Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen kotihoito

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asiakkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidolla pyritään turvaamaan pitkäaikaissairaiden ja ikäihmisten mahdollisuus asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Säännöllinen kotihoito merkitsee pitkäkestoista ja vähintään kerran viikossa tarvittavaa kotihoidon palvelua. Kotihoito tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kuten hygienian hoitamisesta. Kotihoidon työntekijät seuraavat asiakkaan vointia ja neuvovat palveluihin liittyvissä asioissa asiakkaita ja omaisia.

Kotihoidosta on mahdollista saada myös tilapäistä kotihoidon palvelua. Tilapäisellä kotihoidolla tarkoitetaan harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvaa määräaikaista palvelua. Tilapäinen kotihoito voi suorittaa asiakkaan kotona lääkärin määräämiä sairaanhoidollisia toimia, ottaa näytteitä, valvoa lääkityksiä ja seurata asiakkaan vointia.

Tukipalvelut täydentävät kotihoidon palveluja. Tukipalveluilla pyritään edistämään päivittäistä selviytymistä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Tukipalveluja ovat ateriapalvelu, hygieniapalvelu ja kuljetuspalvelu.

Toimi näin

Uutena asiakkaana voit ottaa yhteyttä maakunnalliseen palvelunumeroon tai asiointipiste Olkkariin. Olkkarin asiakasohjaaja vastaa kaikkien raisiolaisten ja ruskolaisten asiakkaiden neuvonnasta ja palveluntarpeen ensivaiheen arvioinnista. Kotihoidon palveluiden tarve arvioidaan asiakaslähtöisesti ja yksilöllisesti. Palveluntarpeen kartoittamisen tarkoituksena on etsiä yhdessä sopivat palveluverkostot.

Kotihoidon palvelujen piirissä oleva asiakas voi ottaa yhteyttä kotihoidon tiimisairaanhoitajaan arkisin.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon palvelujen saaminen ja sen määrä perustuu aina palvelutarpeen arviointiin, joka tehdään kotihoidon toimesta.

Olet oikeutettu Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen kotihoidon palveluihin kun:

  • Toimintakykysi on selkeästi alentunut. Sinulla on tarvetta apuun, jotta selviydyt päivittäisistä perustoiminnoista, joita ovat ruokailut, peseytyminen, wc-käynnit, pukeutuminen ja muu perushoito sekä lääkehoidon toteutus.
  • Tarvitset sairauksien tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi sairaanhoitoa etkä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita.
  • Olet omaistesi hoidossa sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Tällöin omaiset tarvitsevat tekemänsä hoitotyön ja oman jaksamisensa tueksi sinulle kotihoidon palveluja.
  • Olet ollut sairaalahoidossa ja kotona selviytymisesi edellytykset on selvitetty hoitoneuvottelussa ennen kotiutumista ja todettu sinun tarvitsevan kotihoidon palveluja.

Kotihoidon tavoitteena on turvata itsenäinen asuminen niin pitkään kuin se on turvallisesti mahdollista ja taloudellisesti järkevää sekä asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Kotihoidon asiakkaan palvelun tarvetta arvioidaan säännöllisesti tai tarvittaessa.

Kaikki kotona asumista tukevat palvelut on arvioitava ja käytettävä ennen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymistä (myös taloudelliselta kannalta).

Palvelu on maksullinen.

Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa. Maksu lasketaan tulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Tilapäisestä kotihoidosta maksetaan kertakäyntimaksu.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

www.palse.fi

Palveluseteli on tarkoitettu vain hygieniahoitoa (suihkutus) tarvitseville uusille asiakkaille. Voit olla yhteydessä kotihoidon sairaanhoitajaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaision kaupunki
Palvelusta vastaaRaision kaupunki
Alue Raisio, Rusko
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raision kaupunki
Päivitetty: 22.6.2021