suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raision kaupunki

Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen kotihoito

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asiakkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidolla pyritään turvaamaan pitkäaikaissairaiden ja ikäihmisten mahdollisuus asua omassa kodissa mahd ...

Toimi näin

Uutena asiakkaana voit ottaa yhteyttä maakunnalliseen palvelunumeroon tai asiointipiste Olkkariin. Olkkarin asiakasohjaaja vastaa kaikkien raisiolaisten ja ruskolaisten asiakkaiden neuvonnasta ja palveluntarpeen ensivaiheen arvioinnista. Kotihoidon palveluiden tarve arvioidaan asiakaslähtöisesti ja yksilöllisesti. Palveluntarpeen kartoittamisen tarkoituksena on etsiä yhdessä sopivat palveluverkostot.

Kotihoidon palvelujen piirissä oleva asiakas voi ottaa yhteyttä kotihoidon tiimisairaanhoitajaan arkisin.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon palvelujen saaminen ja sen määrä perustuu aina palvelutarpeen arviointiin, joka tehdään kotihoidon toimesta.

Olet oikeutettu Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen kotihoidon palveluihin kun:

  • Toimintakykysi on selkeästi alentunut. Sinulla on tarvetta apuun, jotta selviydyt päivittäisistä perustoiminnoista, joita ovat ruokailut, peseytyminen, wc-käynnit, pukeutuminen ja muu perushoito sekä lääkehoidon toteutus.
  • Tarvitset sairauksien tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi sairaanhoitoa etkä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita.
  • Olet omaistesi hoidossa sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Tällöin omaiset tarvitsevat tekemänsä hoitotyön ja oman jaksamisensa tueksi sinulle kotihoidon palveluja.
  • Olet ollut sairaalahoidossa ja kotona selviytymisesi edellytykset on selvitetty hoitoneuvottelussa ennen kotiutumista ja todettu sinun tarvitsevan kotihoidon palveluja.

Kotihoidon tavoitteena on turvata itsenäinen asuminen niin pitkään kuin se on turvallisesti mahdollista ja taloudellisesti järkevää sekä asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Kotihoidon asiakkaan palvelun tarvetta arvioidaan säännöllisesti tai tarvittaessa.

Kaikki kotona asumista tukevat palvelut on arvioitava ja käytettävä ennen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymistä (myös taloudelliselta kannalta).

Tausta ja lainsäädäntö

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Palvelun toteuttaa

Raision kaupunki

Palvelusta vastaa

Raision kaupunki
Tekstistä vastaa: Raision kaupunki
Päivitetty: 22.6.2021