suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Poliisi

Rahankeräyslupa.

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Rahankeräys on toimintaa, jossa kerääjä vetoaa yleisöön rahalahjoitusten saamiseksi. Rahankeräyksessä lahjoittajille ei anneta vastiketta.

Rahankeräysluvan myöntää Poliisihallitus. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Toimi näin

Rahankeräyslupaa haetaan tekemällä asiasta kirjallinen hakemus. Hakemuksen voi tehdä poliisin sähköisessä asiointipalvelussa. Rahankeräyslupaa haettaessa hakijayhteisön pitää tunnistautua Suomi.fi-tunnuksilla. Hakemuksen voi jättää myös poliisiasemalle tai poliisin palvelupisteeseen.

Hakemuslomakkeen kaikki yksityiskohdat on täytettävä huolellisesti, sillä vajavaisesti täytetty lupahakemus voi viivästyttää asian käsittelyä. Hakemus on syytä toimittaa hyvissä ajoin.

Lupahakemuksen liitteet:

  • Yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteriote / ote julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä.

  • Jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä tai yhtiöjärjestyksestä

  • Toimintakertomus, toimintasuunnitelma tai muu selvitys siitä, että luvan hakija on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi. Toimintakertomus on ensisijainen liite. Muuta selvitystä voidaan antaa, jos toimintakertomusta ei ole. Selvitä tällöin myös syy tähän.

  • Selvitys siitä, miten rahankeräysten ja kerättävien varojen käytön valvonta on tarkoitus järjestää hakijan toimesta, jollei asia käy ilmi 3 kohdassa tarkoitetusta asiakirjasta.

Liitteet ovat pakollisia. Jos hakemuksen liitteitä ei toimiteta hakemuksen mukana, lupaviranomainen pyytää niitä erikseen. Lupaviranomainen voi tarvittaessa pyytää myös muita selvityksiä hakemukseen tai sen liitteisiin liittyen.

Lisätietoja rahankeräysluvan hakemisesta on poliisin verkkosivuilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Rahankeräyksen järjestäminen on luvanvaraista. Rahankeräyslupa voidaan myöntää yleishyödyllistä toimintaa harjoittavalle yhteisölle tai säätiölle yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi.

Rahankeräyksestä on tehtävä tilitys keräysajan päättymisen jälkeen. Jos hakijalla on ollut rahankeräyslupa myös aiemmin, uutta lupaa ei myönnetä jos tilitys on laiminlyöty.

Toistaiseksi voimassa olevan rahankeräysluvan haltijan on annettava Poliisihallitukselle vuosittain edellistä vuotta koskeva vuosi-ilmoitus ja tulevaa toimintaa varten vuosisuunnitelma.

Palvelu on maksullinen.

Maksu perustuu sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta. Asetus uusitaan määräajoin.


Määräaika

Hakemukset liitteineen on toimitettava asianomaiselle viranomaiselle hyvissä ajoin.

Käsittelyaika

Rahankeräyslupahakemuksen käsittelyaika Poliisihallituksessa voi olla jopa 5-6 kuukautta.

Voimassaoloaika

1.3.2020 alkaen myönnetyt rahankeräysluvat ovat voimassa toistaiseksi. Tätä ennen myönnetyt luvat ovat voimassa luvassa mainitun ajan. Niihin sovelletaan ennen 1.3.2020 voimassa ollutta rahankeräyslakia.

Tausta ja lainsäädäntö

Rahankeräyslaki

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPoliisi
Palvelusta vastaaPoliisi
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Poliisi
Päivitetty: 1.3.2021