suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lahden kaupunki

Pysäköinninvalvonta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Lahti
  • Julkinen palvelu

Kunta valvoo pysäköintisäännösten noudattamista ja määrää virhemaksuja virheellisestä pysäköinnistä, jos sillä on aluehallintoviraston lupa kunnalliseen pysäköinninvalvontaan. Pysäköintivirhemaksu on 20—80 euroa. Maksu vaihtelee muun muassa sen mukaan, minkä verran kunnassa on paikoitustilaa.

Kunnallisella pysäköinninvalvojalla tai -tarkastajalla tulee olla tunnusmerkki ja asu, josta ilmenee hänen tehtävänsä, sekä virkamerkki, jonka hän esittää tarvittaessa.

Lahdessa pysäköintiä valvovat kaupungin pysäköinnintarkastajat.

Pysäköintivirhemaksulain mukaan pysäköintivirhemaksu voidaan määrätä pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta

moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta.

Pysäköinnintarkastajat voivat käydä valvomassa myös yksityisen kiinteistön alueella taloyhtiön edustajan (esim. isännöitsijän) pyynnöstä.

Pysäköinnintarkastajat ottavat kuvan virheellisesti pysäköidystä ajoneuvosta mahdollisia lisäselvityksiä varten.

Pysäköintivirhemaksu on suoritettava 30 päivän kuluessa antamispäivästä tilisiirtolomaketta käyttäen. Maksun suorittamatta jättämisestä määräaikana seuraa maksun korotus 14 eurolla (linkki: Laki pysäköinninvalvonnasta 17 §). Maksu on ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä.

Ajoneuvon kuljettajalla, omistajalla tai haltijalla, joka katsoo pysäköintivirhemaksun aiheettomaksi, on oikeus tehdä oikaisuvaatimus pysäköinninvalvonnalle.

Oikaisuvaatimus (Rättelseyrkande mot parkeningsbot) on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on kiinnitetty ajoneuvoon tai annettu muutoin tiedoksi (laki pysäköinninvalvonnasta 15 §).

Toimi näin

Pysäköintivirhemaksun oikaisuvaatimus tehdään ensisijaisesti sähköisenä kaupungin verkkosivuilla.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLahden kaupunki
Palvelusta vastaaLahden kaupunki
Alue Lahti
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Lahden kaupunki
Päivitetty: 7.11.2019