suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iisalmen kaupunki

Pysäköinninvalvonta

  • Palvelu
  • Iisalmi
  • Julkinen palvelu

Pysäköinti on Iisalmessa maksutonta.

Iisalmen keskustan alueella on velvollisuus ilmoittaa pysäköinnin alkamisaika selkeästi havaittavalla tavalla ma-pe klo 8-17, jos pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu liikennemerkillä.

Pysäköinnin alkamisajaksi on merkittävä aika, jolloin ajoneuvo pysäköidään. Alkamisajaksi voidaan merkitä myös pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti riippuen siitä kumpi ajankohta on aikaisempi. Ilmoitus on sijoitettava pysäköinnin ajaksi näkyvälle paikalle niin, että pysäköinnin alkamisaika on ulkoapäin selvästi luettavissa.

Pysäköintivirhemaksu on Iisalmessa 40 euroa, joka tulee maksaa 30 päivän kuluessa maksun antamispäivästä. Pysäköintivirhemaksua koskeva päätös annetaan henkilökohtaisesti ajoneuvon kuljettajalle tiedoksi kirjallisesti. Jollei kuljettajaa tavata, voidaan päätös antaa tiedoksi kiinnittämällä se ajoneuvoon näkyvälle paikalle. Maksun suorittamatta jättämisestä määräaikana seuraa maksun korotus 14 eurolla. Pysäköinninvalvojan on tuolloin annettava ajoneuvon omistajalle tai haltijalle kirjallinen maksuvaatimus suorittaa korotettu maksu 30 päivän kuluessa maksuvaatimuksen tiedoksisaamisesta uhalla, että maksu muuten peritään ulosottoteitse.

Huoltopysäköintilupa ja -tunnus

Yritys tai yhteisö voi lunastaa ajoneuvoon huoltopysäköintitunnuksen, jolla varustettuna ajoneuvo voidaan määräyksissä asetetulla tavalla pysäköidä Iisalmen kaupungin ylläpitämälle aikarajoitetulle pysäköintipaikalle aikarajoitusta noudattamatta työtehtävän niin vaatiessa.

Tunnusta haetaan erillisellä hakemuslomakkeella, johon merkitään hakijayrityksen tai -yhteisön tiedot, ajoneuvon tyyppi ja rekisterinumero sekä selvitys ajoneuvon käytöstä työtehtävissä. Lupa ja tunnus myönnetään ajoneuvokohtaisesti.

Huoltopysäköintitunnusta saa käyttää vain yrityksen tai yhteisön toimialaan kuuluvaa tehtävää suoritettaessa. Huoltopysäköintitunnuksen käyttö muuhun kuin työn edellyttämään tarpeeseen on kielletty.

Toimi näin

Pysäköintivirhemaksu tulee maksaa viimeistään eräpäivänä. Maksua tai rengaslukkoa koskevaan päätökseen voit vaatia oikaisua pysäköinninvalvojalta. Oikaisuvaatimus on pääsääntöisesti tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on kiinnitetty ajoneuvoon tai annettu muutoin tiedoksi.

Määräajan jälkeen tehty oikaisuvaatimus tutkitaan, jos myöhästymiseen on ollut erityinen syy ja oikaisuvaatimus on tehty niin pian kuin mahdollista. Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei pidennä maksuaikaa.

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä sähköisellä lomakkeella tai kaupungintalon i-pointista saatavalla lomakkeella.

Tausta ja lainsäädäntö

Pysäköinninvalvonnan tehtävänä on valvoa auton pysäyttämistä, pysäköimistä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen ja määräysten noudattamista. Yleisten alueiden pysäköintiä valvovat kunnalliset pysäköinnintarkastajat ja poliisi. Pysäköinnintarkastaja voi määrätä pysäköintivirhemaksun näiden kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta. Maksun suuruus vaihtelee kunnittain. Jos olet mielestäsi saanut sakon väärin perustein, voit tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Pysäköinninvalvonta voi lukita auton renkaan, jos autosi on ollut väärin pysäköitynä vähintään kaksi vuorokautta tai autollesi on kertynyt viisi maksamatonta pysäköintivirhemaksua.

Kunnallisella pysäköinninvalvojalla tai -tarkastajalla tulee olla tunnusmerkki ja asu, josta ilmenee hänen tehtävänsä, sekä virkamerkki, jonka hän esittää tarvittaessa. Useissa suurissa kaupungeissa toimii myös yksityisiä pysäköintilaitoksia, joilla on omat toimintaperiaatteensa ja sääntönsä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIisalmen kaupunki
Palvelusta vastaaIisalmen kaupunki
Alue Iisalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Iisalmen kaupunki
Päivitetty: 7.9.2020