suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Espoon kaupunki

Puunkaato

  • Palvelu
  • Espoo
  • Julkinen palvelu

Lupa pihan tai tontin puuston kaatamiseen ratkaistaan rakennusvalvontakeskuksessa. Yhdenkin puun kaataminen voi edellyttää maisematyölupaa, mikäli sillä on vaikutuksia kaupunki- tai maisemakuvaan. Toisaalta usean puun kaataminen piha-alueelta voidaan tulkita vähäiseksi, jos pihaan jää paljon puustoa.

Pihan tai tontin puunkaadosta tulee olla yhteydessä rakennusvalvontakeskukseen. Puunkaadoista vastaava lupavalmistelija tekee luvan tarpeen arvioinnin.

Mikäli kaadettavaksi esitetty puu sijoittuu katu- tai puistoalueelle, lupa sen kaatamiseen ratkaistaan kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Maisematyölupaa edellyttävät metsänhakkuut ratkaistaan myös kaupunkisuunnittelukeskuksessa.

Metsänhakkuuseen saatetaan tarvita maisematyölupa asemakaava-alueella ja tietyillä yleiskaava-alueilla (rakennuskielto, kaavamääräys tai rakennusjärjestys). Lisätietoja antaa kaupunkisuunnittelukeskus.

Suurin osa Espoon viheralueita on metsiä ja niitä hoidetaan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmien mukaan.

Kaupunkitekniikan keskus kaataa huonokuntoisia ja vaarallisia puita puistoista, katujen varsilta, yleisiltä pihoilta sekä taajamametsistä.

Huonokuntoisista tai vaarallisista puista voit ilmoittaa palautepalvelun kautta (linkki yllä) tai Trimble Feedback- mobiilisovelluksella. Muistathan ilmoittaa puun tarkan sijainnin. Palautepalvelun tai Trimble Feedback- sovelluksen kautta voit liittää myös valokuvan puusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEspoon kaupunki
Palvelusta vastaaEspoon kaupunki
Alue Espoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Espoon kaupunki
Päivitetty: 26.6.2022