suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Seinäjoen kaupunki

Purkamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Seinäjoki
  • Julkinen palvelu

Purkamislupaa haetaan Seinäjoen kaupungin rakennusvalvonnasta.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Purkamislupa

Hakemuksessa on tavallisesti oltava seuraavat asiapaperit:

a) Purkamislupahakemus

b) selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta

- todistus annetusta lainhuudosta tai kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös

c) karttaliite

- merkitään tontti/tila ja purettavat rakennukset

d) selvitys purkutyöstä

- jätteiden määrä

- jätteiden laatu

- jätteiden käsittelytapa

e) naapureiden kuuleminen

- naapureita ovat viereisten, vastapäisten ja kulmittain olevien kiinteistöjen omistajat/haltijat

f) vastaava työnjohtaja

- omakotitaloissa ja sitä vaativammissa kohteissa vastaavan työnjohtajan tulee yleensä olla vähintään teknillisen koulun suorittanut henkilö tai purkutöistä vahvan kokemuksen omaava henkilö.

Purkukohteesta tulee pitää erillistä jätekirjanpitoa, johon merkitään jätteiden todelliset määrät (ympäristöviranomaisen lomake).

Purkamisilmoitus

Ilmoitus tulee aina tehdä kirjallisesti. Purkamisilmoituksessa on tavallisesti oltava samat asiakirjat kuin purkamislupahakemuksessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Voimassaoloaika

Purkamislupa on voimassa kolme vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Palvelun toteuttaa

Seinäjoen kaupunki

Palvelusta vastaa

Seinäjoen kaupunki
Tekstistä vastaa: Seinäjoen kaupunki
Päivitetty: 18.3.2020