suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raision kaupunki

Purkamislupa

 • Lupa tai muu velvoite
 • Raisio
 • Julkinen palvelu

Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen. Pienenkin rakennelman purkaminen saattaa edellyttää purkulupaa. Purkamisluvan sijasta voidaan tehdä purkuilmoitus, kun kyseessä on pienehkö rakennus tai rakennelma.

Tarvitset purkamislupaa rakennuksen tai sen osan purkamiseen

 • Asemakaava-alueella oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin
 • Alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asem ...

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Purkamislupien ja -ilmoitusten käsittely Raision kaupungin rakennusvalvonnassa

A) Rakennuslupaa edellyttävän rakennushankkeen yhteydessä suoritettava purkamistoimenpide

 • Purkutoimenpiteet esitetään rakennuslupahakemuksessa, pääpiirustuksissa ja naapurin kuulemisessa.
 • Purkamisiin liittyvät toimenpiteet ratkaistaan rakennuslupakäsittelyn yhteydessä

B) Erillinen purkamistoimenpide

 • Tee purkamislupahakemus Lupapiste.fi-asiointipalvelussa

Toimitettava aineisto

 • Omistusoikeuden osoittava asiakirja, kartta-aineisto
 • Naapurin kuuleminen (purkamisluvissa, ei purkamis-ilmoituksissa)
 • Vastaavan työnjohtajan nimeäminen (purkamisluvissa, ei purkamis-ilmoituksissa)
 • Purkamissuunnitelma (laajat purkamistoimenpiteet)
 • Rakennusjäteselvitys

Raision ympäristönsuojeluviranomaisille on toimitettava ennen purkutyön aloittamista rakennusjäteilmoitus sekä selvitys syntyvän rakennusjätteen käsittelystä ja käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Palvelun toteuttaa

Raision kaupunki

Palvelusta vastaa

Raision kaupunki
Tekstistä vastaa: Raision kaupunki
Päivitetty: 3.3.2023