suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pyhtään kunta

Purkamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Pyhtää
  • Julkinen palvelu

Purkamislupaan liittyvät asiat hoitaa Pyhtään kunnassa rakennusvalvonta, josta saa tarvittaessa lisätietoja purkamiseen liittyvissä asioissa rakennustarkastajalta.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Purkamislupaa ei tarvita, jos on voimassa oleva rakennuslupa, maanrakennuslain mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista.

Purkamislupaa ei myöskää tarvita talousrakennuksen tai muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tälläisen kokonaisuuden osana.


Voimassaoloaika

-

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Palvelun toteuttaa

Pyhtään kunta

Palvelusta vastaa

Pyhtään kunta
Tekstistä vastaa: Pyhtään kunta
Päivitetty: 6.4.2022