suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mäntsälän kunta

Purkamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Mäntsälä
  • Julkinen palvelu

Rakennuksen purkamiseksi on aina haettava lupaa tai tehtävä vähintään ilmoitus rakennusvalvonnalle.

Lupa tarvitaan:

Rakennuksen purkamiseksi tarvitaan lupa asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Rakennuksen purkamiseksi alueella, jolla on rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi.

Purkamislupaa ei tarvita:

Jos tilalle rakennetaan rakennus, jolla on voimassa oleva rakennuslupa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen katusuunnitelma edellyttää purkamista.

Jos on kyseessä yleisistä teistä annetun lain mukainen tiesuunnitelma.

Purkamislupaa ei tarvita vähäisen rakennuksen purkamiselle, ellei rakennus ole historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas. Vähäisistäkin purkamisista on tehtävä purkamisilmoitus.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Hae lupaa tai tee ilmoitus Lupapiste.fi palvelun kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Rakennuksen purkamiseksi on aina haettava lupaa tai tehtävä vähintään ilmoitus rakennusvalvonnalle. Kunnan kautta purkamistieto välittyy myös Rakennus- ja huoneistorekisteriin että verottajalle.

Palvelu on maksullinen.

Mäntsälän rakentamista ja maankäyttöä ohjaava lautakunta laatii hinnaston vuosittain. Päätetyt maksut kirjataan hinnasto -nimiseen julkaisuun, joka löytyy kunnan kotisivuilta.


Määräaika

Luvan voimassaoloaika on merkitty myönnettyyn lupaan.

Käsittelyaika

Hae lupaa vähintään 3 kuukautta ennen suunniteltua aloitusaikaa.

Voimassaoloaika

Jos rakennus puretaan rakennettavan talon tieltä, purkamislupa sisältyy rakennuslupaan. Rakennuslupa on voimassa siten, että rakentaminen on aloitettava kolmen vuoden kuluessa. Jos rakennus ei ole valmis viiden vuoden kuluessa, lupa päättyy. Lupaan voi hakea jatkoaikaa. Luvan voimassaoloaika näkyy myönnetyssä luvassa.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMäntsälän kunta
Palvelusta vastaaMäntsälän kunta
Alue Mäntsälä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mäntsälän kunta
Päivitetty: 6.4.2020