suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Purkamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Rakennuksen purkamisesta on aina ilmoitettava kirjallisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle, ellei purkaminen liity voimassa olevaan rakennuslupaan, hyväksyttyyn katu-, tie- tai ratasuunnitelmaan. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Ilmoituksen saatuaan rakennusvalvontaviranomainen voi ko. ajan

kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Konnevedellä lupahakemukset toimitetaan kirjallisena rakennustarkastaja Henri Pennaselle. Henriä voi lähestyä myöskin purkamislupaan liittyvissä kysymyksissä puhelimitse, sähköpostilla tai tulemalla paikanpäälle kunnantalolle.

Tarvittavat asiakirjat ja liitteet

  • Lupahakemuslomake (luvan hakijana voi olla kiinteistön omistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö)
  • Asemapiirros, jolla esitetään purettavat rakennukset
  • Virallinen karttaote
  • Valokuvia rakennuksesta
  • RK 9-lomake (Ilmoitus rakennuksen poistumasta)
  • Selvitys purkujätteen käsittelystä

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Rakennusvalvonnan taksat löytää alla olevasta asiointikanavasta.


Määräaika

Lupaa täytyy hakea vähintään 30 päivää ennen työn aloitusta. Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle myöskin 30 päivää ennen työn aloitusta.

Voimassaoloaika

Voimassaoloaika ilmoitetaan lupapäätöksessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKonneveden kunta
Palvelusta vastaaKonneveden kunta
Alue Konnevesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 19.3.2020