suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Purkamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kokkola
  • Julkinen palvelu

Rakennuksen tai sen osan purkamista varten tarvitaan purkamislupa jos rakennus sijaitsee asemakaava-alueella tai alueella on voimassa rakennuskielto MRL 53 § tai jos yleiskaavassa niin määrätään. Milloin purkamislupaa ei tarvita tehdään purkamisilmoitus.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista pyydetään lausunto museolta. Isommissa kohteissa voidaan edellyttää myös purkamissuunnitelmaa ennen purkamisen aloittamista. Purkujätteen sijoituksesta pyydetään myös aina selvitys.

Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Kokkolan kaupungin rakennusvalvonnalla on käytössään sähköinen lupapalvelu, jota kautta ensisijaisesti jätetään kaikki lupahakemukset.

Purkulupahakemukseen tulee liittää tarvittavat asiakirjat päätöksen tekoa varten.

Hakemukset käsitellään rakennusvalvonnassa.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, eli rakennustarkastajan päätös saa lainvoiman 14 päivän kuluttua antopäivästä, ellei siitä ole tehty ko. aikana oikaisuvaatimusta rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset saavuttavat lainvoiman valitusajan jälkeen, joka on 30 vuorokautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Purkamislupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

Palvelu on maksullinen.

Toimenpiteistä peritään rakennusvalvonnan taksahinnaston mukainen maksu.


Voimassaoloaika

Purkamistyöt on suoritettava loppuun kolmen vuoden kuluessa.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKokkolan kaupunki
Palvelusta vastaaKokkolan kaupunki
Alue Kokkola
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 15.7.2021