suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keiteleen kunta

Purkamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Keitele
  • Julkinen palvelu

Hae purkamislupaa tai -ilmoitusta teknisestä toimistosta kirjallisesti.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Purkuluvan hakemiseen tarvitaan:

1. Purkulupahakemus (1 kpl)

2. Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta, esim. lainhuuto tai kopio kauppakirjasta/vuokrasopimuksesta

3. Asemapiirros, johon on merkitty purettava rakennus (2 kpl)

4. Valokuvia/pääpiirustukset purettavasta rakennuksesta

5. Selvitys naapurien kuulemisesta

6. Hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirjanote, josta ilmenee suostumus hankkeeseen, mikäli kyseessä on asunto-osakeyhtiö tai –osuuskunta.

Tarvittaessa voidaan pyytää muitakin selvityksiä.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Maksullinen palvelu.


Voimassaoloaika

Purkamislupa on voimassa kolme (3) vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Purkamisluvalle ei voi anoa jatkoaikaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeiteleen kunta
Palvelusta vastaaKeiteleen kunta
Alue Keitele
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keiteleen kunta
Päivitetty: 30.8.2019