suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Joroisten kunta

Purkamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Joroinen
  • Julkinen palvelu

Purkamislupa tarvitaan talousrakennuksen purkamiseen ja asemakaava-alueen ulkopuolella tapahtuvaan purkamiseen, mikäli rakennusta voidaan pitää historiallisesti merkittävänä, rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Purkamisilmoitus tarvitaan talousrakennuksen tai asemakaava-alueen ulkopuolella olevan rakennuksen purkamiseen.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Purkamislupa haetaan ja purkamisilmoitus tehdään samalla lupahakemuslomakkeella.

Jos samalla haetaan rakennuslupaa samalle rakennuspaikalle, voidaan purkamislupa yhdistää rakennuslupaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Purkamisilmoitus on jätettävä kirjallisena rakennusvalvontaan 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Rakennusvalvonta on tämän ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia purkamisluvan hakemista.

Palvelu on maksullinen.

Maksu määräytyy rakennusvalvonnan taksan mukaisesti.


Määräaika

30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJoroisten kunta
Palvelusta vastaaJoroisten kunta
Alue Joroinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Joroisten kunta
Päivitetty: 1.4.2022