suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ilomantsin kunta

Purkamislupa

 • Lupa tai muu velvoite
 • Ilomantsi
 • Julkinen palvelu

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu- / tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun vähäisen rakennuksen purkamiseen poikkeuksena historiallisesti tai rakennustaiteellisesti merkittävät rakennukset tai niiden osat.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Lupaa voi hakea verkkoasiointikanavan kautta tai hakulomakkeella, joka tulee toimittaa kunnan rakennusvalvontaan.

Purkamislupaan/purkamisilmoitukseen tarvittavat asiakirjat:

 • Hakemus (hakijana rakennuspaikan kaikki haltijat tai yksi muiden valtuuttamana, valtakirja liitettävä hakemukseen)
 • Selvitys rakennuspaikan omistus-/hallintaoikeudesta (selvitys voi olla esim. lainhuutotodistus, kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta tai lahjakirjasta tai muusta selventävästä asiakirjasta jäljennös).

 • Kiinteistörekisterin karttaote, 2 kpl (saa maanmittauslaitoksen palvelupisteestä tai kunnan rakennusvalvonnasta)
 • Ote asema-, ranta-asemakaavasta tai yleiskaavasta sekä kaavamääräykset, 2 kpl (saa rakennusvalvonnasta).
 • Asemapiirustus, mittakaava 1:500/1:1000, 2 kpl
 • Selvitys rakennusjätteen määrästä, laadusta ja lajittelusta, 2 kpl
 • Selvitys purettavista rakennusmateriaaleista ja hyväksikäytöstä 2 kpl
 • Ilmoitus rajanaapureille (hakija itse hoitaa tai pyytää rakennusvalvontaa tekemään)
 • Ilmoitus rakennuksen poistumasta RK9.
 • Tarvittaessa muut asiakirjat: selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

kts. verkkosivu rakennusvalvonnan taksa


Voimassaoloaika

Lupa on voimassa erikseen sovittavan ajan.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIlomantsin kunta
Palvelusta vastaaIlomantsin kunta
Alue Ilomantsi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ilomantsin kunta
Päivitetty: 16.3.2021