suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Honkajoen kunta

Purkamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kankaanpää
  • Julkinen palvelu

Rakennuksen purkaminen ilmoitetaan kunnan rakennustoimistoon, joka välittää tiedon väestötietojärjestelmän rakennusrekisteriin.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Hae hakemuslomake kunnan rakennustoimistosta tai lataa se kunnan verkkosivuilta. Ladatun lomakkeen voi täyttää tietokoneella ja tulostaa paperille. Toimita allekirjoitettu hakemuslomake liitteineen kunnan rakennustoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Rakennustarkastaja tarkistaa, onko rakennus rakennusrekisterissä ja ellei ole, ei purkamislupaa tarvita. Rakennuksen poistuminen ränsistymisen, tuhoutumisen tai purkamisen johdosta tulee ilmoittaa Väestörekisterikeskuksen RK9- lomakkeella "ilmoitus rakennuksen poistumasta". Kiinteistönomistaja voi tarkistaa verohallinnon vuosittaisesta kiinteistöverolaskelmasta, onko rakennus kiinteistöveron piirissä.

Palvelu on maksullinen.

Maksut veloitetaan rakennusvalvontamaksutaksan mukaisesti.


Määräaika

Purkamislupahakemus ennen purkamiseen ryhtymistä ja poistumailmoitus purkamisen, tuhoutumisen tai muun poistuman jälkeen.

Käsittelyaika

n. viikko

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHonkajoen kunta
Palvelusta vastaaHonkajoen kunta
Alue Kankaanpää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Honkajoen kunta
Päivitetty: 29.9.2020