suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Heinolan kaupunki

Purkamislupa

  • Palvelu
  • Heinola
  • Julkinen palvelu

Heinolassa rakennuksen purkamiseen asema-kaava-alueella vaaditaan aina purkamislupa. Rakennusvalvontaviranomainen voi hakemusta käsitellessään vaatia, että hakija toimittaa asiantuntijan tekemän selvityksen rakennuksen historiallisesta tai rakennustaiteellisesta arvosta. Tarvittaessa pyydetään purkulupaan lausunto museolta ja Ely-keskukselta. Isommissa kohteissa voidaan edellyttää myös purkamissuunnitelmaa ennen purkamisen aloittamista.

Haja-asutusalueella rakennuksen purkamiseen riittää purkamisilmoitus (kevyempi lupakäsittely) 30 pv ennen purkamisen aloittamista, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Toimi näin

Hae lupaa ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Jos se ei onnistu, voit hakea lupaa myös hakemuslomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitset asemapiirroksen, mihin purettava rakennus on merkitty.

Hankkeeseen ryhtyvänä huolehdi siitä, että työn suunnittelu ja toteutus tehdään rakentamista/purkamista koskevien määräysten, säännösten ja myönnettyjen lupien mukaisesti.

Purkamislupa/purkamisilmoitus haetaan Heinolan kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa. Lupaa hakee rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Tarvittaessa tarkista ensin rakennusvalvonnasta, vaaditaanko purkamiseen purkamislupa vai purkamisilmoitus.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Rakennusvalvontataksan mukainen maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHeinolan kaupunki
Palvelusta vastaaHeinolan kaupunki
Alue Heinola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Heinolan kaupunki
Päivitetty: 7.12.2021