suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Heinolan kaupunki

Purkamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Heinolassa rakennuksen purkamiseen asema-kaava-alueella vaaditaan aina purkamislupa. Rakennusvalvontaviranomainen voi hakemusta käsitellessään vaatia, että hakija toimittaa asiantuntijan tekemän selvityksen rakennuksen historiallisesta tai rakennustaiteellisesta arvosta. Tarvittaessa pyydetään purkulupaan lausunto museolta ja Ely-keskukselta. Isommissa kohteissa voidaan edellyttää myös purkamissuu ...

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Hae lupaa ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Jos se ei onnistu, voit hakea lupaa myös hakemuslomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitset asemapiirroksen, mihin purettava rakennus on merkitty.

Purkujätteen sijoituksesta pyydetään myös selvitys ennen loppukatselmusta.

Hankkeeseen ryhtyvänä huolehdi siitä, että työn suunnittelu ja toteutus tehdään rakentamista/purkamista koskevien määräysten, säännösten ja myönnettyjen lupien mukaisesti.

Purkamislupa/purkamisilmoitus haetaan Heinolan kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa. Lupaa hakee rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Tarvittaessa tarkista ensin rakennusvalvonnasta, vaaditaanko purkamiseen purkamislupa vai purkamisilmoitus.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Palvelun toteuttaa

Heinolan kaupunki

Muut vastuuorganisaatiot

Hartolan kunta

Palvelusta vastaa

Heinolan kaupunki
Tekstistä vastaa: Heinolan kaupunki
Päivitetty: 9.12.2022