suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Forssan kaupunki

Purkamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Forssa
  • Julkinen palvelu

Purkamislupa tarvitaan esimerkiksi asuinrakennuksen ja vapaa-ajan asunnon purkamiseen tai em. osan purkamiseen.

Purkamisilmoitus tarvitaan talousrakennuksen purkamiseen, esimerkiksi sauna, varasto.

Purkamislupa tarvitaan aina mikäli rakennus on rakennustaiteellisesti tai historiallisesti merkittävä.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Luvan haku tapahtuu kirjallisesti. Hakemus toimitetaan Forssan kaupungin rakennusvalvontaan. Hakemuksessa selvitetään purkujätteet, niiden määrät ja sijoituspaikat.

Ennen purkutyöhön ryhtymistä on selvitettävä asbestipitoiset materiaalit (asebestikartoitus). Hakemuksen ratkaisee ympäristölupalautakunta.

Talousrakennusten purkamisilmoitukset ratkaisee rakennustarkastaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Määräaika

Purkamislupa on haettava vähintään 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä.

Käsittelyaika

Purkamisluvan käsittelyaika on noin 5 -7 viikkoa. Purkamisilmoituksen käsittelyaika on 2 - 3 viikkoa.

Voimassaoloaika

Purkamislupa ja -ilmoitus on voimassa 3 vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Palvelun toteuttaa

Forssan kaupunki

Palvelusta vastaa

Forssan kaupunki
Tekstistä vastaa: Forssan kaupunki
Päivitetty: 24.3.2022