suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylöjärven kaupunki

Puheterapiapalvelut

  • Palvelu
  • Ylöjärvi
  • Julkinen palvelu

Puheterapeutti, aikuiset

Puheterapeutille voi hakeutua, jos on puheen tai kielen ongelmia (esim. neurologisista syistä) tai nielemiseen ja syömiseen liittyviä pulmia tai äänenkäytön vaikeuksia. Palveluita ovat tutkimus ja arviointi, puheterapiakuntoutuksen suunnittelu ja järjestäminen, yksilölliset puheterapiajaksot, omaisten ja lähiyhteisön ohjaus, vaikeasti puhevammaisten tulkkipalvelun tarpeen arviointi sekä ohjaus, neuvonta ja konsultointi myös puhelimitse. Terveydenhuollon ammattilainen (kuten lääkäri) tekee lähetteen puheterapeutille.

Puheterapeutti, lapset

Puheterapeutille voi hakeutua, jos lapsella on puheen ja/tai kielen kehityksen vaikeutta, äännevirheitä, kommunikoinnin ongelmia, äänenkäytön vaikeuksia, änkytystä tai pulmia syömisessä. Terveydenhuollon ammattilainen (kuten lääkäri tai neuvolan terveydenhoitaja) tekee lähetteen puheterapeutille. Puheterapia on tarkoitettu ensisijaisesti alle kouluikäisille lapsille.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaYlöjärven kaupunki
Palvelusta vastaaYlöjärven kaupunki
Alue Ylöjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ylöjärven kaupunki
Päivitetty: 26.11.2019